Seko Infranord vill förstatliga järnvägsunderhållet

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– Trafikverket bör ta över järnvägsunderhållet och driva det i egen regi. Orden kommer från Bengt Jäderholm som tidigare haft ledande poster både inom Vägverket och Banverket. Uttalandet gjordes vid ett seminarium i riksdagen den 20 februari. Jäderholms förslag ligger i linje med Stefan Löfvens löfte inför valet om att staten ska ta över underhållet.

Bengt Jäderholm berättade vid seminariet i riksdagen om den drastiska förändring som genomförts av järnvägsunderhållet.

– 2010 bolagiserades Banverkets produktion. Tidigare hade allt underhåll skötts av Banverket. Nu skulle allt upphandlas på en marknad. På kort tid omorganiserades underhållet.

Enligt Bengt Jäderholm är det olämpligt att använda marknaden för att organisera underhållet av järnvägen.

– För det första har vi bara en beställare. För det andra är antalet företag som handlas upp väldigt få. Det handlar om ett par tre företag i hela Sverige, ibland är det bara ett enda företag som får lägga anbud. Då sätts konkurrensen ur spel.

Bengt Jäderholm pekade också på att marknadsstyrningen ger motsägelsefulla signaler.

– Företag får mer betalt per timme för att åtgärda akuta problem än för att sköta det långsiktiga underhållet. Det skapar incitament för att strunta i det långsiktiga.

Resultatet av marknadsstyrningen är bedrövligt.

– Trots att det satsas allt mer pengar på underhållet har punktligheten inte ökat och säkerheten inte blivit bättre. Det visar att systemet behöver ändras.

Se mer:
GräsrotsTV sände live från riksdagsseminariet om järnvägsunderhållet

I flera andra länder som lagt ut järnvägsunderhållet på entreprenad har staten tagit tillbaka underhållet till den egna organisationen. Det har blivit nödvändigt efter att underhållet eftersatts och att allt fler tåg blivit försenade.

– Infranords tillgångar och skulder bör tas över av Trafikverket mot en skälig ersättning. Sedan bör all personal erbjudas anställning i Trafikverket. Infranord kan därefter likvideras.

Vid seminariet deltog även Gunnar Hallert, tidigare VD för Citypendeln. Han konstaterade att Sverige förmodligen har världens mest avreglerade järnväg.

– Verksamheten har blivit uppdelad i tårtbitar där ingen håller i dirigentpinnen. Tidigare rådde samling kring att tågen skulle fram i tid. Så är det inte längre.

Även Gunnar Hallert menade att staten borde ta ett större ansvar för underhållet.

– Järnvägen är som en processindustri som är utdragen i landskapet. Akuta fel borde alltid åtgärdas i egen regi. Sedan kan vissa delar av det långsiktiga underhållet köpas upp på marknaden.

Inför förra valet lovade Stefan Lövfen att järnvägsunderhållet skulle förstatligas, att Infranord skulle bli en underhållsdivision till Trafikverket och att Trafikverket skulle sluta med upphandling. Det löfte ledde till att en utredning tillsattes. Den utredningen ska vara klar den 31 mars i år och leds av LOs tidigare avtalssekreterare Erland Olausson. Även han deltog vid seminariet. Det framgick dock tydligt av Erland Olaussons föredragning att han inte tänker komma med förslag som innebär att löften kommer att bli uppfyllda.

– Ett återförstatligande skulle inte lösa alla problem. Det är andra saker som är viktigare. Som att det blir en bättre koll på hela anläggningen. Det skulle leda till att man oftare såg behovs av förebyggande underhåll. Ett annat problem med ett återförstatligande skulle vara ett det skulle bli väldigt dyrt. Då måste hela systemet ställas om igen, sade Erland Olausson.

Den fjärde inledaren var Jörgen Lundström, före detta ordförande för Seko Förhandlingsorganisation Infranord.

– Marknadsstyrningen har lett till en kraftig nedgång när det gäller utbytestakten av bland annat växlar, konstaterade Lundström.

Efter inledningarna följde en debatt mellan politikerna Jens Holm (V), Anna-Caren Sätherberg (S), Anders Åkesson (C) och Maria Stockhaus (M). Av debattörerna var det endast Jens Holm som tydligt förespråkade att staten borde överta ansvaret för järnvägsunderhållet. Anna-Caren Sätherberg deklarerade hon och ville se stora förändringar och att vi måste få en järnväg som fungerar, men hon ville återkomma med konkreta förslag efter att hon hade sett utredningen. Anders Åkessons besked var ännu mer oklara, men även han såg fram mot att utredningen granskade olika alternativ. Moderaten Maria Stockhaus var missnöjd med utredningens direktiv och tyckte att de innehöll en osaklig kritik av marknadens (hon nämnde inte att direktiven ändrats). Hon menade att marknadsstyrning är en bra metod för att styra underhållet av järnvägen och att kritikerna svartmålar vad som har hänt.

Seminariet i riksdagen arrangerades av riksdagsledamoten Jens Holm (V), Seko Infranord och Seko Stockholm.

Fakta. Rapport: Tågen ska fram

På Seko Infranords uppdrag har Bengt Jäderholm skrivit utredningen Tågen ska fram – Ett underhåll av järnvägen för ökad drift- och trafiksäkerhet. I den utvecklas kritiken av marknadisering och flera förslag beskrivs utförligt.

Text: Mats Wingborg
Foto: Infranord

Andra läser

Drastisk ökning av behovsanställda inom Citymail
Nyheter

Drastisk ökning av behovsanställda inom Citymail

Under de senaste åren har antalet behovsanställda ökat kraftigt inom postföretaget Citymail, det vill säga anställda som kallas till arbete dag för dag och där garantier för fortsatt arbete saknas.

– Ja, andelen behovsanställda har ökat snabbt, säger Mattias Holmén, nationell ordförande i Seko Citymailklubben.