Arriva: Hot om att tågvärdar  blir kundvärdar

Posted · Add Comment

En strid har blossat upp mellan Seko och arbetsgivaren Arriva Tåg AB om anställningsvillkoren vid Pågatågen i Skåne. Arriva vill göra om yrkesgruppen tågvärdar till den nya kategorin kundvärdar. Det skulle innebära begränsade arbetsuppgifter och sänkta löner på omkring 5 000 kronor i månaden. Nu fruktar fackklubben vid bland annat Roslagsbanan att samma förändring även kan komma till Stockholm.

Arriva Tåg hävdar att företaget redan beslutat att ersätta tågvärdar med kundvärdar. Den uppfattningen förde också företaget fram vid förhandlingar med Seko-klubben inom Pågatågen den 11 september.

– Men vi accepterar inte det beslutet. I det kollektivavtal som är slutet mellan Seko och Arriva Tåg AB existerar inte kategorin kundvärdar. Arbetsgivaren har inte rätt att införa en ny kategori utan att först ha kommit överens med Seko. Nu har frågan förts vidare till centrala förhandlingar, säger Lars-Åke Persson, ordförande i klubb Pågatåg i Skåne.

Skillnaden mellan en tågvärd och en kundvärd handlar om vem som ska utföra säkerhetsrutiner. En tågvärd ansvarar för säkerheten genom en avgångsprocedur innan tåget lämnar en plattform. Tågvärden står på perrongen och kontrollerar påstigningen. Värden gör också en efterkontroll när dörrarna har stängts. Om allt är i sin ordning och ingen passagerare kommit i kläm kliver tågvärden in i tåget genom en egen dörr och skickar en klarsignal till föraren att tåget kan lämna perrongen. För att klara dessa uppgifter får alla tågvärdar en särskild säkerhetsutbildning.

– Nu vill Arriva ta bort denna arbetsuppgift. Istället menar de att förarna ska utföra samma kontroll. Men det kommer drastiskt att minska säkerheten. En förare kan aldrig ha samma överblick och ibland är perrongerna svängda och ofta är belysningen dålig, säger Lars-Åke Persson.

Om tågvärdarna istället blir kundvärdar försämras också lönen med omkring 5 000 kronor i månaden. Ingångslönen för en tågvärd är idag knappt 24 000 kr i månaden, därefter stiger lönen successivt till cirka 30 000 kronor. En kundvärd skulle få starta med en lön på under 20 000 kronor i månaden.

– De tågvärdar som idag har en fast anställning kan emellertid inte få lönen sänkt. För dem är den nuvarande lönen garanterad genom det branschavtal som sträcker sig fram till 2020. Däremot skulle de timanställda få sämre villkor. Många tågvärdar är idag anställda på 4-månaderskontrakt. När kontrakten för dem ska förnyas skulle de bli erbjudna att jobba som kundvärdar istället för tågvärdar, det vill säga till betydligt sämre villkor. Dessutom skulle de som blir nyanställda som fast personal få arbeta som kundvärdar istället för tågvärdar.

I början av december 2018 ska Arriva Sverige ta över driften av Pågatågen, det vill säga inte dotterbolaget Arriva Tåg. Den 9 december kommer ett nytt avtal börja gälla. Till dess måste den nuvarande konflikten vara löst.

– Vi är positiva till att vi får ett avtal direkt med Arriva Sverige. Däremot motsätter vi oss att tågvärdarna ersätts med kundvärdar. Det kommer att innebära både sämre säkerhet och sämre villkor för de anställda, säger Lars-Åke Persson.

Helena Wallin, ordförande vid Seko-klubben vid Roslagsbanan följer noga konflikten vid Pågatågen. Hon säger att det finns en oro för att systemet med kundvärdar också skulle införas vid den tågtrafik som Arriva ansvarar för i Stockholm, däribland vid Roslagsbanan.

– Frågan är inte akut. Idag finns ingen möjlighet för förarna att klara säkerhetskraven i samband med påstigning. Det skulle kräva en annan typ av tåg. Idag saknas också kameror vid perrongerna. Men på sikt kan det här bli en viktig fråga även för oss. Det gäller också för Tvärbanan, Saltsjöbanan och Nockebybanan, som alla drivs av Arriva Sverige.

Vid Roslagsbanan har nya stolpar med biljettläsare införts på perrongerna. Det har redan ändrat arbetsuppgifterna för personalen som inte längre ska kontrollera biljetterna.

– I samband med det ändrade Arriva beteckningen på personalen från konduktörer till tågvärdar. Vi var inte nöjda med den ändringen. För oss är säkerhetskontrollen på perrongerna en del av det som vi tycker ingår i en konduktörs arbetsuppgifter. Vi har också varit oroliga för att denna ändring av beteckning skulle vara ett första steg mot att omvandla personalen till kundvärdar. Nu behöver det inte vara så, även inom SJ används idag beteckningen tågvärdar och inte konduktörer.

Hur villkoren för personalen på Roslagsbanan utvecklas beror också på utfallet av nästa upphandling. Det nuvarande avtalet mellan Landstinget och Arriva Sverige löper ut 2022.

– Det kommer att ske en ny upphandling. Jag antar att Arriva är en av dem som kommer att lägga ett anbud igen, men det återstår att se, säger Helena Wallin.

Foto: Elisabeth Stengard/Arriva