Hovstaterna stärker jämställdheten och mångfalden

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hovstaterna har uppdaterat sin jämställdhets- och mångfaldsplan. Startskottet som ledde till förnyelsen kom efter att ordföranden i den lokala Seko-klubben Hovstaterna, Sara Morales Gustavsson, hösten 2014 deltog i kursen Jämställdhet och härskartekniker som gavs till förtroendevalda på ABF. Till kursen skulle man ta med arbetsplatsens Jämställdhetsplan. Då blev det tydligt att Hovstaternas plan behövde dammas av och uppdateras.

Sara Morales Gustavsson berättar att hon tog kontakt med den lokala Seko-klubben Fastighet vid Statens Fastighetsverk.

– De hade kommit längre i arbetet och de skickade den jämställdhets- och mångfaldsplan som de hade tagit fram där. Den har vi lärt oss mycket av.

Den jämställdhets- och mångfaldsplan som Hovstaterna nu har tagit fram är helt ny. Den gamla planen gick inte att bygga vidare på. Den nya planen har byggts upp med hjälp av de verktyg och den checklista som Diskrimineringsombudsmannen (DO) tagit fram.

– För mig är de här frågorna jätteviktiga, inte minst i kölvattnet av metoo-rörelsen. Det är en trygghet för alla anställda på en arbetsplats att det finns utvecklade jämställdhets- och mångfaldsplaner. Både för att förebygga diskriminering och bristande jämställdhet och för att vi ska veta hur vi ska agera om något händer, säger Sara Morales Gustavsson.

Sara Morales är också nöjd med att Hovstaterna fått ”rull på” lönekartläggningen.

– Även på den punkten har det skett stora framsteg. Frågorna hänger samman. Lönekartläggningen är ett av flera verktyg för att uppnå jämställda arbetsplatser.

Fakta. Jämställdhets- och mångfaldsplaner

Om en arbetsgivare har minst 30 anställda är hen skyldig att vartannat år utarbeta en jämställdhetsplan. Den ska innefatta planer för jämställda löner och anställningsvillkor. Syftet med planen ska vara att främja jämställdhet. Jämställdhetsplanernas minimiinnehåll fastställs i jämställdhetslagen. Jämställdhetsplanerna ska innehålla:

En redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen inklusive en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter.

Åtgärder som är nödvändiga för att främja jämställdheten och uppnå lönejämställdhet och som enligt planerna skall inledas eller genomföras.

En utvärdering av hur tidigare åtgärder som ingått i jämställdhetsplanen har genomförts och av deras resultat.

Jämställdhetsplaner kombineras ofta med mångfaldsplaner.

Foto: Tuomo Lindfors/CC

Fakta. Hovstaterna

I Hovstaterna ingår bland annat Riksmarskalksämbetet och Hovmarskalksämbetet. Under det sistnämnda ämbetet finns bland annat enheterna H.M. Konungens hovstat, H.M. Drottningens hovstat och H.K.H. Kronprinsessans hovstat. Därav heter Hovstaterna just staterna i plural.

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.