MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

MTR Mälartåg
I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Avtalet innebär att MTR Mälartåg tar över den drift som SJ och Transdev, som kört tåg för Upptåget i Uppsala län, ansvarat för fram till nu. Det innebär också att många anställda får en ny arbetsgivare. SJ och MTR har erbjudit personer att gå över från den ena arbetsgivaren till den andra, men de anställda har också kunnat tacka nej till erbjudandet. Inom SJ gick erbjudandet ut till alla som varit inblandade i Mälardalstrafiken på ett eller annat sätt under de senaste åren. Den som inte motsatte sig övergången gick automatiskt över. En liknande process har skett på Upptåget.

– Men av de anställda på SJ är var det bara 147, det vill säga en bråkdel av alla berörda, som godkände övergången. Ett skäl till att många sade nej till övergången var att det inte fanns något kollektivavtal på plats när erbjudandet gick ut. Avtalet blev klart drygt 3 månader senare. Förmodligen skulle fler ha valt att gå över om avtalet hade varit klart. Sedan är det många som räknar med att kunna fortsätta jobba inom SJ även om det inte blir inom Mälardalstrafiken. Flera har av dessa har jobbat på många andra tåglinjer där jobbet i Mälardalen bara har varit en liten del.

De 80-talet stationerade i Eskilstuna valde alla att acceptera erbjudandet om att jobba för MTR.

– De hade inget val eftersom de bara kör åt Mälartåg och därför skulle ha haft små utsikter att få fortsätta jobba för SJ. Dessutom har tidigare anställda vid Upptåget begärt en övergång. Det handlar om ett 100-tal anställda. Inte heller för dem fanns något annat alternativ, säger Rasmus Holmberg (bilden), som ingår i Sekos förhandlingsorganisation och är lokalt förtroendevald i Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund.

I och med att MTR blir ny arbetsgivare har också ett nytt kollektivavtal förhandlats fram. Grundvalen är en blandning av det avtal som tidigare fanns med SJ och med Upptåget.

Rasmus Holmberg säger att han är nöjd med avtalet, även om det ännu inte testats i praktiken.

– Vi fick igenom flera förbättringar. Slutlönen har blivit högre både för ombordare och förare. Sedan finns det bättre begränsningar för hur länge man får jobba om man börjar tidigt på morgonen. Detta ligger i linje med de slutsatser om arbetsvillkoren som kommit fram i vår medlemsenkät. Enligt den var det tre frågor som var särskilt viktiga för medlemmarna, att hålla borta kvartstid (se faktaruta) från avtalet, att få så hög slutlön som möjligt och att få in morgonbegränsningar så att tidiga turers längd begränsades. Allt detta har vi lyckats med.

Rasmus Holmberg lägger till att han ändå skulle ha föredragit att det bara fanns en aktör som drev trafiken.

– Nu blir det väldigt rörigt. Även om vi lyckades få till ett bra kollektivavtal är det märkligt att vi har olika aktörer som driver tågtrafik med delvis olika villkor. Det skulle vara möjligt att göra förbättringar inom det nuvarande systemets ramar. I upphandlingsprocesserna skulle stat, regioner och kommuner kunna ställa krav på företagens kvalitet som arbetsgivare. En modell skulle kunna vara att ge högre poäng till de anbud som ger bättre villkor för de anställda. Det är upphandlarna som kan utforma underlagen och motverka att allt bara handlar om jakt efter pengar.

Text: Mats Wingborg
Foto: MTR/Privat

Fakta. De involverade aktörerna.

Bolaget Mälardalstrafiken, som bildades 1991, ansvarar för regional kollektivtrafik i Mälardalen, framför allt med tåg. För trafiken anlitar Mälardalstrafiken antingen upphandlade underleverantörer eller resurser som tillhör ägarna. Mälardalstrafiken ägs och finansieras av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.

MTR Mälartåg ägs av MTR Nordic (som också äger MTR Tunnelbanan och MTR Pendeltågen) och som i sin tur är ett dotterbolag till MTR Corporation UK, som ingår i den Hongkong-baserade koncernen MTR Corporation, som till största delen ägs av staten Hongkong, som kontrolleras av den kinesiska staten, som i sin tur styrs av det kinesiska kommunistpartiet och som dikteras med hårda nypor av president Xi Jinping.

Arriva, ett av de företag som överklagat upphandlingen, är sedan 2010 ett helägt dotterbolag till Deutsche Bahn, som i sin tur ägs av tyska staten.

Trandev är ett transportföretag med säte i Paris i Frankrike. Huvudverksamheten är kollektivtrafik i olika former. Företaget bildades med namnet Veolia Transdev den 3 mars 2011 genom sammanslagning av Veolia Transport och Transdev. Transdev ägs till 66 procent av Caisse des dépôts et consignations, franska statens investeringsinstitut, och 34 procent av Rethmann-Gruppe, ett tyskt företag.

Kommentar: Det brukar påstås att järnvägen har privatiseras. Men i detta fall slåss bolag som ägs av olika stater om att få driva verksamheten. I detta fall Sverige, Tyskland, Frankrike och Hongkong/Kina – och det är det sistnämnda konglomeratet som har gått segrande ur striden.

Fakta. Kvartstid.

Inom SJ och Green Cargo finns så kallad kvartstid. Det innebär att om en anställd får vänta på en bortastation för att köra ett nytt tåg får han eller hon betalt i en kvart per timme under väntan men resterande del av rasten blir obetald. Enligt det nya avtalet med MTR Mälartåg blir första timmen av rasten obetald, därefter utgår full betalning. En annan regel är att den anställda måste få tillgång till hotellrum eller liknande, annars övergår rasten till fullbetald tid.

Andra läser

Nyheter

Fler anställda behövs när gasläckor tätas

– Företaget Gasnätet Stockholm AB kommer att nyanställa. För närvarande är flera tjänster vakanta. En orsak är de höga elpriserna. Det har gjort det mer lönsamt att ta vara på gasen, säger Martin Svensson, fackligt kontaktombud för Seko vid företaget.

Krönika

Alexander Petersson: Fler borde läsa Marx och Wigforss

Jag fick frågan från några unga SSUare i Västerort i Stockholm om jag kunde komma förbi deras studiedag. Jag har själv varit aktiv i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU i många år, just i Västerort.