Seko Stockholm: Försvara strejkrätten!

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Seko Stockholm tog på sitt höstmöte (15 november) ett enhälligt beslut om att stödja den viktigaste att-satsen i en motion som uppmanar förbundet att lämna överenskommelsen mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringslivs om att inskränka strejkrätten.

Motionstexten hänvisar till att flera arbetsrättsexperter pekat på risken för att de föreslagna inskränkningarna tillsammans med Arbetsdomstolens ökade betydelse ”allvarligt kommer förskjuta maktförhållandena på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel”.

Motionen betonar riskerna som följer på att arbetsgivaren i och med lagförslaget får större drivkrafter att själva välja vilket fackförbund man tecknar avtal med. Detta, argumenterar motionen, skulle kunna öppna för så kallad avtalsshopping (där arbetsgivaren dumpar löner och villkor genom att välja ett billigare kollektivavtal).

Motionen ifrågasätter också värdet av överenskommelsen med Svenskt Näringsliv, vars ledande företrädare samma dag som överenskommelsen presenterades klargjorde att arbetsgivarorganisationens kravs på mer långtgående inskränkningar i förhållande till en ny regering ligger fast.

Seko Stockholm kommer nu att driva kravet på att förbundet bör lämna överenskommelsen offentligt och inom förbundets beslutande organ. Som en del av detta arbete kommer Seko Stockholm att sända ut lagförslaget till de i regionen ingående klubbarna för synpunkter, för att i samråd med dessa ta fram ett remissvar. I uppdraget från höstmötet ingår också att Seko Stockholm ska bidra till arbetet med att sprida kunskap om uppgörelsen, dess förhistoria och dess möjliga konsekvenser för förbundets medlemmar.

Foto: Mats Wingborg

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.