Uttalande: Vi behöver en dräglig arbetsmiljö

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Idag jobbar vi med ungdomar och vuxna som ibland har stora psykosociala problem, ungdomar som ofta bär med sig kriminalitet, användande av droger, vagabondiserande och självskadeproblematik. Dessa ungdomar och vuxna som placeras hos oss på SiS kan vara dömda enlig LSU (lagen om särskild ungdomsvård) detta kan innebära att de kan vara hos oss upp till max straffet som är fyra år för 16–18 åringar. Intagningen för LVU är satt till 12–18 år men vi har även vuxna som är myndiga som placeras hos oss (18–21 år) som är placerade inom ramen för LVU (lagen om vård av unga).

Samhället har sagt att de inte vill att dessa ungdomar/vuxna skall gå fritt i samhället eftersom de inte kan hålla sig till gällande regler. Kommunerna väljer då att placera dessa ungdomar på SiS ungdomshem, där de för första gången blir inlåsta och möter vuxna som har befogenheter att gränssätta dessa ungdomar/vuxna.

I dessa situationer blir vi ibland spottade på, slagna och hotade verbalt, detta är vår verklighet och arbetsmiljö. Vad tänker SiS, vår arbetsgivare göra åt detta?

Idag har vi hamnat i en situation där samhället pressar vår arbetsgivare genom olika myndigheter och medier vilket i sin tur leder fram till att de som blir placerade hos oss bara har rättigheter och inte några skyldigheter. De kan slå och spotta på oss utan konsekvenser, när vi sen använder oss utav våra befogenheter så ifrågasätter arbetsgivaren oss vilket i slutändan ofta leder till att arbetstagarna väljer att backa då man inte känner att man har mandatet att använda sig av laga befogenheter.

Menar då vår arbetsgivare att å ena sidan ska ungdomen få sin vilja igenom och att det helt plötsligt är okej att använda våld, droger och självskadebeteende utan att man får ta konsekvensen av ens eget beteende? Att införa någon form av ”frizon” för dessa ungdomar bidrar inte till en positiv inställning hos ungdomen att börja förstå och genom behandling ändra sitt redan destruktiva beteende. Hur vill arbetsgivaren bryta detta mönster? Hur skall vi få de intagna att bli delaktiga i sin behandling utan att gränssätta dem? Hur skall arbetsgivaren stärka personalen så att man får en drägligare arbetsmiljö med ett bra arbetsklimat?

Vår arbetsgivare vill bli en attraktiv arbetsgivare som vill att folk skall söka sig till SiS, då är vår fråga till dem hur skall vår arbetsgivare förändra vår arbetsmiljö så att det blir en attraktiv arbetsplats som attraherar människor att söka sig till oss?

Antaget av verkställande utskottet inom Seko SiS.
Uttalandet är kortat.

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.