360 uppsagda av Rederi Eckerö

Posted · Add Comment

– Omkring 360 ombordanställda inom Seko sjöfolks avtalsområde sägs upp av Rederi Eckerö. I princip alla är medlemmar i Seko sjöfolk. Därtill är också befäl ombord uppsagda. Arbetsgivaren valde att undanta endast 13 personer ur manskapet, personer som ska hålla fartygen i skick, säger Fabian Westerlund (bilden), klubbsektionsordförande i Seko Sjöfolk Eckerö.

Rederi Eckerö Sverige AB bemannar två fartyg. Det ena är kryssningsfartyget M/S Birka Stockholm som används för kryssningar för Birka Cruises. Det andra är fartyget M/S Eckerö som pendlar för Eckerö Linjen mellan Eckerö och Grisslehamn, det vill säga är en del av trafiken till Åland. Sedan mitten av mars ligger båda fartygen upplagda vid kaj på Åland, på grund av coronakrisen.

– Förhandlingarna om uppsägningar avslutades den 3 april. Alla är redan korttidspermitterade och nu börjar alltså uppsägningstiden ticka för de allra flesta. Beroende på ålder avslutas anställningarna från 24 maj och framåt. De som har längst uppsägningstid har 6 månader. De som blir av med jobben först är de yngsta som ofta även har kortast anställningstid.

Båda fartygen har sina ägare på Åland, men är svenskflaggade sedan 2009. Det betyder att fartygen är arbetsplatser där svenska lagar och kollektivavtal gäller och där Seko sjöfolk organiserar manskapet.

– På fartygen bor och arbetar man tätt tillsammans och delar ungefär halva tiden av sitt liv med kollegorna ombord. Att inte kunna åka hem till familjen efter avslutad arbetsdag och att spendera såväl vardag som helg ombord på sin arbetsplats bygger en speciell känsla av samhörighet som är speciell för ”båtfolk”. Många medlemmar känner stor lojalitet med rederiet. De saknar kollegorna och jobbet och vill tillbaka till vardagen ombord. En del av våra medlemmar har vuxit upp med båtarna och har släktingar som också jobbat i rederiet, säger Fabian Westerlund, som har många år på olika fartyg bakom sig, såväl i Östersjön som på djupare vatten.

Var kommer då besättningen ifrån?

– Hyfsat många anställda bor i Stockholmsområdet, men långt ifrån alla. De bor på många olika platser i Sverige. Sedan finns en hel del som är bosatta i andra länder, inte minst i Finland, säger Fabian Westerlund, som själv bor på Åland.

Nu hotar arbetslöshet och ersättning från A-kassa för många av de uppsagda. Enligt LAS har personal som blivit uppsagd företrädesrätt till återanställning om verksamheten drar igång igen inom nio månader. Den rätten finns också bekräftad i Färjeavtalet, som är det kollektivavtal Seko har med arbetsgivaren.

– Nu har vi också förhandlat fram en förlängd företrädesrätt.

Förhoppningen är att de restriktioner som idag gäller för resor mellan länderna så småningom ska lätta och att färjetrafiken kan komma igång igen. Men det finns många osäkerheter. Det handlar både om hur länge restriktionerna kommer att fortgå och hur människors beteende kommer att se ut när restriktionerna släpper. Det vill säga om människor kommer att börja resa till Åland och/eller vara intresserade av att åka på nöjeskryssning igen.

– Jag håller verkligen tummarna för att orsakerna till uppsägningarna, det vill säga coronasmittan, snart ska ebba ut så att verksamheten kan återgå till det normala ASAP. Men ingen av de berörda myndigheterna kan i dagsläget ge något säkert svar gällande reserestriktionerna, och detta är inte heller något som arbetsgivaren kan påverka.

Även arbetsgivaren uppger i media att man vill tillbaka i trafik så snart man kan. Många tror att folk kommer vilja röra på sig när restriktionerna väl släpps, och att den lokala kryssningstrafiken kan komma igång snabbt. Det påstås att folk ’kryssade’ mycket efter förra lågkonjunkturen.

– Jag tror och hoppas att vi reder ut detta. Jag önskar inget hellre än att jag kunde säga säkert att vår verksamhet finns kvar på samma sätt som idag efter krisen. Mycket hänger på myndighetsbeslut och förutsättningarna ändras hela tiden. Det är frustrerande. Men hoppet är det sista som överger människan, säger Westerlund.

Text: Mats Wingborg
Foto: Privat