Nyheter

De senaste nyheterna från våra medlemmars arbetsplatser.

Ökning av hot mot personal i tunnelbanan

Posted · 1 Comment

– Hoten och trakasserierna i tunnelbanan har blivit vanligare. Varje vecka bli de kundservice-, och stationsvärdar som jobbar i tunnelbanan hotade av passagerare, säger Anki Mattsson, som idag arbetar på röda linjen söderut och som jobbat i tunnelbanan sedan 1977. Anki Mattsson är aktiv som ersättande huvudskyddsombud för personalen inom kundservice i tunnelbanan. Genom den positionen […]

Seko – nej till våld i spårtrafiken

Posted · 1 Comment

Seko stärker arbetet för att få slut på våld, hot och sexuella trakasserier i spårtrafiken. I en ny kampanj ställer Seko fyra krav: Stopp för ensamarbete.Bättre offentlig upphandling.Utred möjligheten till tillträdesförbud.Ökad samverkan mellan tågoperatörer och samhället. Foto: Seko (bilden är beskuren) Läs mer: Ökning av hot mot personal i tunnelbanan

De har koll på hur tågen rullar

Posted · Add Comment

Från Trafikverkets tågtrafikledning i centrala Stockholm hanteras all tågtrafik i Mälardalen. Omkring 120 operativt anställda arbetar i treskift och har dygnet runt alla dagar i veckan kontroll på hur tågen rullar. För Storstockholm handlar det om en avgörande logistik. En normal arbetsdag, åtminstone som det såg ut innan pandemin, pendlar omkring 300 000 personer fram och […]

Skyddsstopp på fem uppställningsplatser för pendeltåg

Posted · Add Comment

Den 4 februari utlyste skyddsombudet Nathalie Gustafsson ett skyddsstopp vid fem uppställningsplatser för pendeltåg. Orsaken var avsaknad av snöröjning. På några av platserna hade det inte förekommit någon snöröjning alls medan den på andra ställen var bristfällig.– I två år har jag varit skyddsombud och det här var första gången som jag utfärdade ett skyddsstopp. Helst […]

Trend inom bygg- och anläggning: Den egna personalen ryker när annan hyrs in

Posted · Add Comment

Ett växande problem inom Väg- och ban är att företagen använder entreprenörer eller tar in bemanningsanställda istället för att anställa egen personal.– De försöker pressa kostnaderna, men konsekvenserna blir negativa. Företagen dräneras på kunnande samtidigt som villkoren urholkas, säger Ola Fält, ordförande på Seko Skanska i Stockholm. I flera av de stora företagen i branschen har […]

Slutcyklat i Postnord?

Posted · Add Comment

Charlotte Rinaldo, brevbärare Årsta, berättar om hur varannandagsutdelningen av post kommer att påverka villkoren för de anställda och Postnords möjlighet att klara sitt uppdrag. Varannandagsutdelning av post kommer att införas i Stockholm i höst. Internt på Postnord kallas projektet ”Solo” och kommer att bli en historiskt stor omställning för oss Stockholmsbrevbärare. Det blir många med […]

Överbeläggning på häkten och anstalter pressar personalen

Posted · Add Comment

– Det råder överbeläggning och brist på platser inom kriminalvården, något som också påverkat villkoren för de anställda negativt, säger Ylva Borelid, regional samordnare för Seko kriminalvårdsfacket i Stockholm. Överbeläggningen har ökat både på häkten och anstalter. Totalt saknas omkring 400 platser i Sverige, varav många i Stockholm. En konsekvens har blivit dubbelbeläggningar i allt fler […]

Sandra tar strid mot hot och trakasserier på jobbet

Posted · Add Comment

”Respekten mot olika yrkeskategorier är inte länge vad den en gång varit, blåljuspersonal och även vi som jobbar på PostNord märker av det.” Så skriver Sandra Lundin i ett uppmärksammat inlägg i Seko Postklubb Stockholms tidning. Sandra tycker att klimatet i samhället blivit tuffare och att det påverkar villkoren för dem som arbetar på posten. […]

Seko Infranord ger ekonomiskt stöd även till Vänsterpartiet

Posted · Add Comment

Seko Infranords Förhandlingsorganisation höll representantskapsmöte den 11 november. I salen i Sekos lokaler på Barnhusgatan satt sex personer, bara män, ytterligare 23 personer deltog digitalt. Dagordningen var späckad. Röstlängden skulle spikas, budgeten slås fast och aktivitetsplanen fastslås. Det var med andra ord mycket formalia. Men några gånger brände det till. Vid mötet antogs de ekonomiska […]

Infranord hotar med avtalsshopping

Posted · Add Comment

– Infranord ägnar sig åt avtalsshopping. Syftet är att spara pengar genom att ge sämre villkor åt de anställda. Men nu finns det risk att Infranord blir avtalslöst. Det oklara läget kan få en särskild betydelse för Stockholm eftersom Infranord också har ansvaret för underhållet av Tvärbanan, Nockeybybanan och Saltsjöbanan, säger Håkan Englund, ordförande i Sekos […]