Nyheter

De senaste nyheterna från våra medlemmars arbetsplatser.

Visstidsanställda hotas inom telekom

Posted · Add Comment

Ännu har coronakrisen inte lett till några betydande neddragningar inom telekombranschen. Men Sekos företrädare både inom Telia och Telenord är oroliga. Om det blir neddragningar kommer de med visstidsanställningar att åka ut först. Ännu har vi inte fått varsel eller några korttidspermitteringar av personal i Telia-butikerna, säger Afrodite Landerö, som är ledamot i Sekos nationella […]

360 uppsagda av Rederi Eckerö

Posted · Add Comment

– Omkring 360 ombordanställda inom Seko sjöfolks avtalsområde sägs upp av Rederi Eckerö. I princip alla är medlemmar i Seko sjöfolk. Därtill är också befäl ombord uppsagda. Arbetsgivaren valde att undanta endast 13 personer ur manskapet, personer som ska hålla fartygen i skick, säger Fabian Westerlund (bilden), klubbsektionsordförande i Seko Sjöfolk Eckerö. Rederi Eckerö Sverige AB […]

Postnord: Brist på arbetskraft, ökad stress och svårt att bedriva fackligt arbete

Posted · Add Comment

Inom Postnord har sjukfrånvaron ökat dramatiskt under coronakrisen. Periodvis har upp mot 40 procent av de anställda varit sjukskrivna på vissa brevbärarkontor. – Det har skapat ett väldigt pressat läge för dem som jobbar, säger Linda Edholm, ordförande i Postklubb Stockholm norr. Det finns dubbla orsaker till att trycket ökat på de anställda inom posten. Det […]

Färre personer i bodarna, i övrigt flyter arbetet på

Posted · Add Comment

– Våra verksamheter är inte särskilt påverkade. Arbetet är i full gång, nästan som vanligt. Det säger Ola Fält, ordförande i Seko-klubben Väg och Ban med 3 800 medlemmar i Stockholmsområdet. Medlemmarna i klubben Väg och Ban arbetar med väganläggningar, det handlar både om nybyggnation och underhåll. – Det mesta av arbetet sker utomhus. Det har bidragit till […]

Guider får sköta slottsträdgårdar i coronakrisen

Posted · Add Comment

Stockholms slott ekar tomt utan besökare. Guider och museiassistenter får nu tillfälligt nya arbetsuppgifter – som att sköta trädgårdar, eller att inventera samlingar av tavlor och mattor. Coronakrisen slår hårt mot besöksmål som är beroende av entréintäkter. Stockholms slott är vanligtvis ett av Sveriges mest besökta turistmål men ligger nu öde, och många guider står […]

“Arbetarrörelsen kommer att klara även denna kris”

Posted · Add Comment

Karin Åkersten, ordförande för Seko Stockholm, poängterar att coronakrisen påverkat medlemmarna i Seko Stockholm på väldigt olika sätt. En del har förlorat sina jobb medan andra har fått en ökad arbetsbelastning. Även Seko Stockholm har påverkats. Antalet medlemmar har ökat men fackliga möten och kurser har ställts in. Karin är ändå förvissad om att mötena […]

Uttalande: Nu får det vara nog!

Posted · 1 Comment

Drygt 100 anställda inom pendeltrafiken har i dag samlats till möte då vi har fått nog! Alla yrken är representerade: förare, reparatörer, städare, tåg-, stations- och kundservicevärdar. Trafiknämnden, ansvarig för kollektivtrafiken i länet, kan inte längre blunda för fakta. Därför vänder vi oss till Er med en inbjudan till ett möte med oss anställda inom […]

Kraftig protest mot usla villkor inom MTR

Posted · Add Comment

Anställda inom pendeltrafiken riktar hård kritik mot MTR. Vid ett möte i ABF-huset den 30 januari, där alla yrkesgrupper fanns med, antogs ett skarpt uttalande av ett hundratal anställda. – Många mår dåligt och är upprörda, säger Rainer Andersson, aktiv i Pendelklubben. Temat för mötet i ABF-huset var Nu får det vara nog. Det handlar […]

Seko Infranord vill förstatliga järnvägsunderhållet

Posted · Add Comment

– Trafikverket bör ta över järnvägsunderhållet och driva det i egen regi. Orden kommer från Bengt Jäderholm som tidigare haft ledande poster både inom Vägverket och Banverket. Uttalandet gjordes vid ett seminarium i riksdagen den 20 februari. Jäderholms förslag ligger i linje med Stefan Löfvens löfte inför valet om att staten ska ta över underhållet. […]

PostNord – konkurs, omställning eller förstatligande

Posted · 2 Comments

Flera medier har under början av 2020 hävdat att PostNord hotas av konkurs. I ett pressmeddelande hävdar dock företagsledningen att uppgifterna är alarmistiska, överdrivna och felaktiga. Även Johan Lindholm, ordförande i Seko Posten, har invändningar mot det budskap som spritts i media: Johan Lindholm – Att utvecklingen med minskade brevvolymer är problematisk är ingen nyhet, det […]