Nyheter

De senaste nyheterna från våra medlemmars arbetsplatser.

Marita Ulvskog (S): ”EU:s beslut har stor betydelse för arbetsmarknaden”

Posted · 1 Comment

Marita Ulvskog är avgående ledamot i Europaparlamentet. Hon kandiderar inte till en ny plats utan kommer flytta tillbaka till Sverige. Marita Ulvskog har en lång politisk karriär bakom sig. Hon har varit civilminister, kulturminister, riksdagsledamot och socialdemokratisk partisekreterare. I Europaparlamentet har hon varit tillförordnad ordförande i det betydelsefulla sysselsättningsutskottet och ledamot av transportutskottet. Hon ingår […]

Malin Björk (V): ”Vi vill se ett mer progressivt EU”

Posted · Add Comment

Malin Björk sitter i Europaparlamentet och är första namn på Vänsterpartiets valsedel. Hon har varit drivande i frågor som gäller arbetsmarknaden och har en nära kontakt med fackliga organisationer. – Vänsterpartiet ingår i gruppen med vänsterpartier och gröna partier. Vi lägger de vassaste förslagen och försöker vara en blåslampa. Målet är att stärka arbetstagarnas rättigheter. Detta […]

Uttalande från Seko Stockholms årsmöte: Stärk kampen mot högerkrafterna

Posted · 1 Comment

Med det tilltagande hotet av en klimatkris, riskerna för en ekonomisk kris och en regeringsöverenskommelse som på avgörande punkter är ett angrepp mot våra historiska politiska vinningar och ökar ojämlikheten, riskerar vi en mörk politisk framtid. Bakåtsträvande högerkrafter riskerar att växa om inte vi i arbetarrörelsen kan utgöra ett trovärdigt och hoppingivande alternativ. Med tanke […]

Rapport från Seko Stockholms årsmöte

Posted · Add Comment

Seko Stockholm arrangerade årsmötet i ABF-huset den 12 april. 43 röstberättigade ombud deltog (det exakta antalet varierade under mötets gång). Tillsammans representerade de Seko Stockholms 50 klubbar, i vilka ordföranden Karin Åkersten öppnade mötet och konstaterade att Seko Stockholm består av 50 klubbar med sammantaget 14 629 aktiva medlemmar. Karin Åkersten konstaterade: Går vi inte […]

Seko anmäler PostNord för avtalsbrott – vill pröva att bara dela ut post varannan dag

Posted · Add Comment

Seko anmäler Postnord för avtalsbrott. Orsaken är att Postnord vill pröva att bara dela ut post varannan dag. – Det borde ha pratat med oss innan de fattade beslutet, säger Johan Lindholm, ordförande för Seko Posten. Enligt det medinflytandeavtal som slutits mellan Seko Posten och PostNord ska arbetsgivaren samverka med det fackliga organisationerna redan när det […]

Pendelklubben ställde sig bakom motion om ”pendelupprop”

Posted · Add Comment

Pendelklubben håller årsmöte i Sandlersalen i ABF-huset. Lokalen är nästan fullsatt. I takt med att mötet fortskrider dyker det också upp fler medlemmar. Först av allt talar klubbordföranden Marta Aguirre, hon berättade om året som gått och understryker att det viktigaste för klubben är dess aktiva medlemmar. Den fråga som tar mest tid under årsmötet […]

Pendelklubben kräver svar om jäv

Posted · 1 Comment

I ett öppet brev till Henrik Dahlin, VD för MTR Pendel, ställer Sekos Pendelklubb frågor om upphandling av städningen. Bakgrunden är att MTR den 1 maj 2018 tog över städningen i egen regi. Uppdraget att bygga upp städorganisationen gick till Magnus Freland, som äger konsultföretaget Visera. När Freland för sju månader sedan tillträdde som MTR:s […]

Stöd elevernas kamp för klimatet!

Posted · Add Comment

Skolungdomar världen runt har redan visat att de inte kan tolerera den globala uppvärmningens hot mot deras framtid. På fredag (den 15 mars) kommer hundratusentals elever världen runt att delta i en global strejk för klimatet. 16-åriga Greta Thunberg från Sverige är en av de unga som gått i spetsen och inspirerat en global rörelse […]