Utrikes

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Läs mer »
Utrikes

Shinjuku – stationen som tre miljoner passerar varje dag

Tunnelbanedörrarna är fortfarande öppna, men det är bara att vänta till nästa tåg. Vagnarna är knökfulla och inte en enda passagerare till får plats. Men resenärerna är vana. På perrongen är det markerat exakt var tågen ska stanna och var tunnelbanedörrarna ska slå upp. Där finns också markerade linjer där passagerare kan ställa sig i kö i väntan på nästa tåg.

Läs mer »
Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.

Läs mer »
No more posts to show