Ledare

Opinionsartiklar från Seko-företrädare.

Staten visar handlingskraft!

Posted · Add Comment

Sedan senaste numret av Första Linjen har Seko Stockholm växt med hundratals nya medlemmar. I tider av oro väljer allt fler att gå med i fack och a-kassa. Coronapandemin har slagit mot Sekos branscher på olika sätt. På några av de arbetsplatser där vi organiserar medlemmar haglar övertidstimmarna, deltidare erbjuds heltid och arbetsgivarna skriker efter […]

Försvara Las!

Posted · 1 Comment

I december drog sig Seko tillsammans med bland andra Kommunal och Byggnads ur förhandlingarna med arbetsgivarorganisationerna om hur Lagen om anställningsskydd (Las) ska förändras. Detta efter att det kommit fram att förhandlingar bedrivits utan alla förbundens vetskap. Förbunden som lämnade menade att LO överträtt sitt mandat. LO beslutade ändå att fortsätta förhandlingarna. Förbunden som ville […]

Myten om den gode förhandlaren

Posted · Add Comment

Vi har förtroendevalda och ombudsmän i Seko som är fantastiska förhandlare, såväl centralt som lokalt, men utan medlemmarnas stöd och uppslutning är det inte särskilt mycket de kan förändra. Utan arbetsgivarnas fruktan för vad många arga medlemmar kan ställa till med spelar vad som sägs vid ett förhandlingsbord ingen större roll. Vissa Seko-medlemmar följer noggrant […]

If it ain’t broken – don’t fix it

Posted · Add Comment

I enlighet med januariöverenskommelsen pågår som bekant en utredning som ska förändra Las – lagen om anställningsskydd. Utredaren ska enligt direktiven föreslå tydliga undantag i turordningsreglerna. Men förslaget ska också innehålla ett stärkt ansvar för arbetsgivaren för kompetensutveckling och omställning och lägre kostnader för mindre företag vid uppsägning. Detta ska kombineras med att rättssäkerheten bevaras, […]

Din röst räknas!

Posted · Add Comment

Så blev det valår igen, och detta samtidigt som det pågår ett drama som närmast liknar en fars – Brexit – i England. EU kan ibland kännas som en avlägsen domstol som fattar beslut över våra huvuden, en koloss omöjlig att påverka. Men faktum är att varje politiker på plats i EU-parlamentet kan göra stor […]

Det finns hopp, och vi ska vara med på tåget

Posted · Add Comment

Påtvingade försämringar i anställningstryggheten och utökade möjligheter för företag att utnyttja människor för att dumpa löner och villkor på arbetsmarknaden. Höjda hyror i hett eftertraktade, nyproducerade hyresrätter. När krutröken lagt sig och Januariavtalet slutligen var på plats finns det inte mycket som kan glädja oss Seko-medlemmar. Tvärtom innebär mycket av innehållet ett hot mot många […]

Ett monumentalt feltänk

Posted · Add Comment

Det finns studier som visar att vart en person bor påverkar hur länge den personen lever. I Danderyd, där folk lever och mår som bäst, är medellivslängden 83,7 år. Längre söderut på samma tunnelbanelinje sjunker medellivslängden för varje station. Längst ut i Norsborg så har livet kortats ned med hela 6 år. Klassamhället åskådliggörs väl […]

Efter valet 2018: Hur kan arbetarrörelsen återta förlorad mark?

Posted · Add Comment


Valet är över och vi kan dessvärre konstatera att de rödgröna partierna backade. I riksdagsvalet har det nya styrkeförhållandet – med bara ett knappt övertag för de rödgröna över de borgerliga allianspartierna och med en förstärkt vågmästarroll för sverigedemokraterna – framkallat en politiskt svårlöst kris. I Stockholms läns landsting består den borgerliga majoriteten, numera även […]

Ledare: Höjd beredskap!

Posted · Add Comment

I skrivande stund har de borgerliga partierna med hjälp av Sverigedemokraterna avsatt Stefan Löfven som statsminister. Detta trots att Löfven – med 144 mandat för de rödgröna mot allianspartiernas 143 – representerar det största underlaget i riksdagen för att kunna bilda regering, och detta trots att de borgerliga allianspartierna lovat att de inte ska göra […]

Hur kan arbetarrörelsen återta förlorad mark?

Posted · Add Comment

Valet är över och vi kan dessvärre konstatera att de rödgröna partierna backade. I riksdagsvalet har det nya styrkeförhållandet – med bara ett knappt övertag för de rödgröna över de borgerliga allianspartierna och med en förstärkt vågmästarroll för Sverigedemokraterna – framkallat en politiskt svårlöst kris. För arbetarrörelsens del innebar valet sammantaget en tillbakagång. De rödgröna […]