Anders Lindberg: ”Socialdemokraterna gjorde flera misstag i valrörelsen”

– Vad hände i valet? Ett svar är att det inte hände så mycket. Inga jättestora svängningar skedde i röstandet, men två mandat flyttades från den rödgröna sidan till högersidan och det fick stora konsekvenser, säger Anders Lindberg, Aftonbladets chefredaktör, vid Sekos klubbkonferens.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Anders Lindberg håller föredrag vid Seko Stockholm klubbkonferens och börjar med att påminna om att valresultatet 2022 trots allt inte var väldigt annorlunda jämfört med resultatet 2018. Men även om förändringen var marginell fick den stora konsekvenser. Det blev ett politiskt skifte i Sverige och en högerregering tog över makten. 

Vad var det då som avgjorde valet? Anders Lindberg pekar på flera förklaringar. 

– För det första är det svårt att vinna ett val en tredje gång. För det andra gjorde högerpartierna ett bra val bland unga och för det tredje gick SD framåt bland såväl arbetare, företagare som lantbrukare. 

Anders Lindberg menar att Socialdemokraterna gjorde ett antal strategiska misstag i valrörelsen. 

– Redan i slutet av våren borde Socialdemokraterna förklarat att man med hjälp av statliga subventioner skulle frysa elpriserna. Det skulle avfört energifrågan från dagordningen och gjort att många människor inte hade behövt oroa sig. Sedan skulle Socialdemokraterna ha satsat stort på ett antal välfärdsreformer, däribland en ny tandvårdsreform. Med ett sådant program hade Socialdemokraterna tagit initiativet i den politiska debatten. 

Läs mer:
Rapport från Seko Stockholms klubbkonferens

Anders Lindberg menar att Socialdemokratin också undervärderade den rörliga bildens betydelse. 

– SD var skickligast på att nå unga väljare. Det skedde bland annat genom att lägga ut filmer på Tiktok. Där pumpade de ut budskapet att SD skulle fixa lägre priser på bensin och diesel och att SD stod för en ny typ av gemenskap. 

Enligt Anders Lindberg pågick två parallella valrörelser i Sverige. 

– En officiell med debatter mellan partiledarna och en digital som särskilt vände sig till unga väljare. Det flesta analytiker var fokuserade på den förstnämnda valrörelsen och underskattade den sistnämnda. 

Resultatet av maktskiftet blev, inte oväntat, väldigt negativt, menar Anders Lindberg. Han pekar på planerade nedskärningar av välfärden, lägre ambitioner i klimatpolitiken, en försvagad folkbildning och så småningom en fortsatt urholkning av arbetsrätten. 

– Två saker förbluffar mig särskilt. Det ena är att den nya högerregeringen inte har någon lösning på våldet och gängkriminaliteten. Kommuner och regionen får långt ifrån de anslag som de begär i den nya budgeten. Konsekvensen blir att socialarbetares och socionomers verksamhet kommer att skäras ner. Det kommer även att bli nedskärningar av fritids- och kulturverksamhet för ungdomar. Det kommer att få förödande konsekvenser för det förebyggande arbetet mot våldet. Det andra som överraskar mig är att regeringen inte har någon aktiv politik för att få ner arbetslösheten. På det området är uppgivenheten total, säger Anders Lindberg.

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.