Bildandet av en storklubb inom Postnord i Stockholm med omnejd

Postnord omorganiserar verksamheten. Det kommer också att påverka den fackliga strukturen. Det skriver Charlotte Rinaldo, brevbärare som ingår i redaktionen för Första Linjen.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Postnords nya organisation som delar upp verksamheten i tre olika affärsområden innebär stora förändringar för hur Seko Posten kommer att organisera sig i framtiden. Interna diskussioner har förts om hur vi ska kunna möta arbetsgivaren i förhandlingar på alla nivåer i de olika affärsområdena brev, paket och logistik. Vår klubb Seko Postklubb Stockholm har ju hittills organiserat både alla brevbärare, de som jobbar med paket och de som kör lastbil inom vårt geografiska område.

Nu är rekommendationen från Seko Posten att bilda en ny storklubb för alla medlemmar som jobbar för Postnord i hela Stockholmsområdet och även i Uppsala.

Det betyder att alla nu existerande klubbar i området inom kort måste ta ställning till om de tycker att detta är en bra idé.

Min klubb, Seko Postklubb Stockholm, är den största av de berörda klubbarna med 860 medlemmar. De andra klubbarna som måste ta ett beslut om de vill gå upp i Storklubben är Seko klubb Post Uppland, Seko Posten klubb Stockholm Norr, Seko Klubb Utrikes och Seko klubb Rosersberg. Seko Post Terminalklubb Sth Syd kommer att läggas ner i och med avvecklingen av Årstaterminalen och flytten till Rosersberg.

Den 24 oktober hade min klubb ett styrelsemöte där ett inriktningsbeslut togs om att gå upp i den tänkta storklubben. Jag var inte med på det styrelsemötet eftersom jag var sjukskriven då, men det visade sig ändå att jag var den enda ledamoten i styrelsen som hade några invändningar mot att bilda en Storklubb så styrelsens beslut blev enhälligt.

Alla klubbar måste nu ta ställning till förslaget som innebär att en övergångsstyrelse bildas bestående av 11 ledamöter. Varje klubb som ingår i övergångsstyrelsen förfogar över 2 ledamöter förutom Seko Post Terminalklubb Sth Syd som får en representant.

De klubbar som väljer att ingå i Storklubben skall också fatta beslut om att föra över alla ekonomiska medel till Klubb Uppland och eventuella fonder eller annat kapital ska säljas. Anledningen till att alla tillgångar förs över till klubb Uppland är att den klubben äger en del i en fastighet tillsammans med andra förbund som de inte kan eller vill sälja. Men den framtida storklubben kommer nog inte att heta Klubb Uppland utan troligtvis någonting som innehåller ortsnamnet Stockholm.

Det som jag tycker är tråkigt med en sådan här centralisering till en Storklubb är att makten och förvaltningen av medlemmarnas pengar (och det handlar inte om några småsummor) hamnar allt längre från den dagliga fackliga verksamheten ute på arbetsplatserna. Visserligen kommer det säkert att bildas Sektioner inom de olika affärsområdena som kommer att vara lika närvarande på arbetsplatserna som tidigare. Skillnaden är bara den att en Sektionsstyrelse inte kommer att ha en egen ekonomi och därför måste ansöka om pengar från Storklubbens styrelse om den vill satsa på någon medlemsaktivitet. Sektionen kan alltså få avslag på sin begäran om den aktivitet man vill genomföra inte faller Storklubbens styrelse i smaken.

Utvecklingen verkar gå i fel riktning enligt mitt sätt att se. Avståndet från medlemmarna på golvet till Storklubbens styrelse blir stort, och dagens självständiga klubbar byts ut mot sektioner som inte förfogar över en egen ekonomi.

Problemet med att bilda klubbar inom de olika verksamhetsområdena i Postnord till exempel de tänkta klubbarna Brev Stockholm, Paket Stockholm och Logistik Stockholm är att det tydligen inte finns tillräckligt många fackliga företrädare inom affärsområdena paket och logistik medan det däremot finns ganska gott om fackligt aktiva brevbärare. Själv tror jag att bildandet av en Storklubb kommer att slå sönder något som fungerar relativt bra dvs den fackliga verksamheten inom affärsområdet Brev. Jag tror inte heller på att en Storklubb har större möjligheter att väcka engagemang på de arbetsplatser där organisationsgraden är låg än de mer lokalt förankrade klubbarna har haft.

En fördel med Storklubben är ändå att alla medlemmar på arbetsplatserna är organiserade i samma klubb. Ifall vi i stället bildar klubbar på de olika affärsområdena så kan arbetskamrater på stora arbetsplatser med bred verksamhet hamna i olika klubbar vilket kanske kan verka splittrande.

Denna text skrev jag innan det hade fattats något beslut i frågan, men precis innan pressläggningen av FL kom det väntade beslutet om att det blir en storklubb.

Text: Charlotte Rinaldo
Foto: Postnord

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.