Nyheter

De senaste nyheterna från våra medlemmars arbetsplatser.

Många turer kring städföretaget KTI

Posted · Add Comment

Konflikterna har varit många kring KTI, en entreprenör som städar åt MTR. Seko-klubben och IF Metall har olika syn på vad som skett. IF Metall har avtal med KTI, men Seko har flest medlemmar. Företaget KTI har både skött städning och hyrt ut personal till MTR för att städa pendeltåg och stationer. Till stora delar […]

MTR tvingades betala böter till Pendelklubben

Posted · 1 Comment

Under våren 2019 konstaterade Pendelklubben, som organiserar bland annat tågvärdar och stationspersonal anställda på pendeln i Stockholm, att arbetsgivaren MTR hade låtit många anställda arbeta betydligt mer övertid än vad som är tillåtet enligt avtal. Den höga omfattningen av olovlig övertid innebar att MTR skulle betala ut böter till fackklubben på 150 000 kronor. Detta slogs […]

LO kräver ökad jämlikhet

Posted · Add Comment

2016 tillsatte LO en Jämlikhetsutredning. Nu har utredningen presenterat sin slutrapport Program för jämlikhet. Rapporten visar att Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste årtiondena. De vidgade klyftorna får stora negativa effekter, både för sammanhållningen i samhället och för den enskilde individens möjligheter. – Med politiska åtgärder som utgår […]

Nya turer om järnvägsunderhållet

Posted · Add Comment

Utredningen om underhållet förlängs och får delvis ny inriktning. Men Sekos företrädare inom Infranord, Håkan Englund, är orolig och påminner om vad regeringen lovat. Efter hårt kritik från bland annat Seko om brister i underhållet av järnvägen beslöt regeringen sommaren 2018 att utreda frågan. Utredningen fick i uppdrag att undersöka om det basunderhåll som sköts […]

Marita Ulvskog (S): ”EU:s beslut har stor betydelse för arbetsmarknaden”

Posted · 1 Comment

Marita Ulvskog är avgående ledamot i Europaparlamentet. Hon kandiderar inte till en ny plats utan kommer flytta tillbaka till Sverige. Marita Ulvskog har en lång politisk karriär bakom sig. Hon har varit civilminister, kulturminister, riksdagsledamot och socialdemokratisk partisekreterare. I Europaparlamentet har hon varit tillförordnad ordförande i det betydelsefulla sysselsättningsutskottet och ledamot av transportutskottet. Hon ingår […]

Malin Björk (V): ”Vi vill se ett mer progressivt EU”

Posted · Add Comment

Malin Björk sitter i Europaparlamentet och är första namn på Vänsterpartiets valsedel. Hon har varit drivande i frågor som gäller arbetsmarknaden och har en nära kontakt med fackliga organisationer. – Vänsterpartiet ingår i gruppen med vänsterpartier och gröna partier. Vi lägger de vassaste förslagen och försöker vara en blåslampa. Målet är att stärka arbetstagarnas rättigheter. Detta […]

Uttalande från Seko Stockholms årsmöte: Stärk kampen mot högerkrafterna

Posted · 1 Comment

Med det tilltagande hotet av en klimatkris, riskerna för en ekonomisk kris och en regeringsöverenskommelse som på avgörande punkter är ett angrepp mot våra historiska politiska vinningar och ökar ojämlikheten, riskerar vi en mörk politisk framtid. Bakåtsträvande högerkrafter riskerar att växa om inte vi i arbetarrörelsen kan utgöra ett trovärdigt och hoppingivande alternativ. Med tanke […]

Rapport från Seko Stockholms årsmöte

Posted · Add Comment

Seko Stockholm arrangerade årsmötet i ABF-huset den 12 april. 43 röstberättigade ombud deltog (det exakta antalet varierade under mötets gång). Tillsammans representerade de Seko Stockholms 50 klubbar, i vilka ordföranden Karin Åkersten öppnade mötet och konstaterade att Seko Stockholm består av 50 klubbar med sammantaget 14 629 aktiva medlemmar. Karin Åkersten konstaterade: Går vi inte […]