Nyheter

De senaste nyheterna från våra medlemmars arbetsplatser.

Guider får sköta slottsträdgårdar i coronakrisen

Posted · Add Comment

Stockholms slott ekar tomt utan besökare. Guider och museiassistenter får nu tillfälligt nya arbetsuppgifter – som att sköta trädgårdar, eller att inventera samlingar av tavlor och mattor. Coronakrisen slår hårt mot besöksmål som är beroende av entréintäkter. Stockholms slott är vanligtvis ett av Sveriges mest besökta turistmål men ligger nu öde, och många guider står […]

“Arbetarrörelsen kommer att klara även denna kris”

Posted · Add Comment

Karin Åkersten, ordförande för Seko Stockholm, poängterar att coronakrisen påverkat medlemmarna i Seko Stockholm på väldigt olika sätt. En del har förlorat sina jobb medan andra har fått en ökad arbetsbelastning. Även Seko Stockholm har påverkats. Antalet medlemmar har ökat men fackliga möten och kurser har ställts in. Karin är ändå förvissad om att mötena […]

Uttalande: Nu får det vara nog!

Posted · 1 Comment

Drygt 100 anställda inom pendeltrafiken har i dag samlats till möte då vi har fått nog! Alla yrken är representerade: förare, reparatörer, städare, tåg-, stations- och kundservicevärdar. Trafiknämnden, ansvarig för kollektivtrafiken i länet, kan inte längre blunda för fakta. Därför vänder vi oss till Er med en inbjudan till ett möte med oss anställda inom […]

Kraftig protest mot usla villkor inom MTR

Posted · Add Comment

Anställda inom pendeltrafiken riktar hård kritik mot MTR. Vid ett möte i ABF-huset den 30 januari, där alla yrkesgrupper fanns med, antogs ett skarpt uttalande av ett hundratal anställda. – Många mår dåligt och är upprörda, säger Rainer Andersson, aktiv i Pendelklubben. Temat för mötet i ABF-huset var Nu får det vara nog. Det handlar […]

Seko Infranord vill förstatliga järnvägsunderhållet

Posted · Add Comment

– Trafikverket bör ta över järnvägsunderhållet och driva det i egen regi. Orden kommer från Bengt Jäderholm som tidigare haft ledande poster både inom Vägverket och Banverket. Uttalandet gjordes vid ett seminarium i riksdagen den 20 februari. Jäderholms förslag ligger i linje med Stefan Löfvens löfte inför valet om att staten ska ta över underhållet. […]

PostNord – konkurs, omställning eller förstatligande

Posted · 2 Comments

Flera medier har under början av 2020 hävdat att PostNord hotas av konkurs. I ett pressmeddelande hävdar dock företagsledningen att uppgifterna är alarmistiska, överdrivna och felaktiga. Även Johan Lindholm, ordförande i Seko Posten, har invändningar mot det budskap som spritts i media: Johan Lindholm – Att utvecklingen med minskade brevvolymer är problematisk är ingen nyhet, det […]

Ville jobba ett år till – tvingades sluta

Posted · 2 Comments

Seth Gestelius tvingades sluta på sin 67-årsdag – trots de nya reglerna om rätten att jobba till 68. Efter över 40 år på Posten sades han upp. ”Jag har varit där sedan 1974 och har inte en enda prick på mig”. Dagen före julafton blev han inkallad till terminalchefen på Årsta brevterminal som sa att […]

”PostNord använder kryphål i kollektivavtal”

Posted · 2 Comments

Sedan den 1 januari har den som vill rätt att jobba vidare till 68. Men inte de som är anställda av PostNord i Årsta. De sägs upp i förtid. – Jag anser att de åldersdiskriminerar, säger Åke Anevad, ordförande för klubben på Årsta brevterminal och Segeltorp paketterminal. Enligt honom är PostNord det enda bolaget som gjort […]

Fackligt missnöje med Kriminalvården

Posted · Add Comment

Flera fackförbund, däribland Seko, är missnöjda med Kriminalvårdens hantering av inflytande på arbetsplatserna. Därför har de fackliga organisationerna sagt upp samarbetsavtalet med arbetsgivaren. En avsikt med samverkansavtal är att facken ska komma in tidigare i olika processer och kunna ge förslag till förändringar. Orsaken till att fackförbunden nu har sagt upp avtalet är att de […]

Livliga samtal om arbetsrätten på Knegarpuben

Posted · Add Comment

– Nu gäller det att mobilisera mot en försämring av arbetsrätten. Ett bra initiativ är den budkavle som initierats av metallarbetare i Umeå, detta var ett av budskapen från talaren Gunnar Westin, vid Knegarpuben den 14 februari. Gunnar Westin har arbetat på PostNord och varit förtroendevald i Seko Stockholm men arbetar nu för Vänsterpartiet med fackliga […]