Nyheter

Ta tillbaka tågvärdarna

Seko tunnelbanan har antagit ett uttalande till stöd för ordförande och vice ordförande på Pendelklubben som båda blivit uppsagda.

Läs mer »
Nyheter

Förslag om att stationsvärdarna ska öppna och stänga stationer

I och med avvecklingen av tågvärdar består Pendelklubben numera nästan enbart av medlemmar som jobbar som stationsvärdar. Nu riskerar även den gruppen att få försämrade villkor. Ett förslag är att stationsvärdarna ska öppna och stänga pendeltågsstationerna. Idag sköts den uppgiften av väktare.

Läs mer »
Nyheter

Ordförande och vice ordförande för Seko Pendelklubb sägs upp

Pendelklubbens nuvarande ordförande Susann Högye och vice ordförande Rainer Andersson har sagts upp av MTR på grund av ”arbetsbrist”. När anställda med fackliga förtroendeuppdrag sägs upp ska arbetsgivaren först varsla. Det har inte skett i det här fallet. Enligt både Susann Högye och Rainer Andersson är uppsägningen därför ett brott mot förtroendemannalagen.

Läs mer »
Nyheter

Ny facklig sektion inom försvaret på Gotland

Försvaret byggs ut, vilket betyder fler anställda och fler Seko-medlemmar.
“Det går framåt. Vår klubb har just bildat en ny sektion på Gotland”, säger Lise-Lotte Larsson, ordförande i klubben Seko Försvar klubb Svealand.

Läs mer »
Nyheter

Vinst för hela samhället med mer järnväg

– Kommuner utan järnvägsförbindelser har lägre ekonomisk tillväxt, högre medelålder och en mer negativ befolkningstillväxt, det konstaterar järnvägsexperten Per Corshammar när han pratar med Första Linjen.

Läs mer »
Nyheter

Fackligt center för papperslösa fyller 15 år

Fackligt center för papperslösa (FCFP) bildades den 3 september 2008. Det första kontoret låg på Kammakargatan 47 i Stockholm. Lokalen hade Byggnads ordnat fram. Både LO och TCO fanns med bland grundarna. Även Seko och Seko Stockholm har varit medlemmar sedan starten och Gerardo Berrios från Seko Stockholm ingår i styrelsen.

Läs mer »
Nyheter

Sofi Vestling – en bok- och bandyälskande klubbordförande

Sofi Vestling, 37 år, är klubbordförande för Seko Citymailklubben och brevbärare i Södertälje. Nu har hon facklig tid och sitter i ett arbetsrum i Sekos lokaler på Barnhusgatan. Hon jobbar ungefär 75 procent fackligt och
25 procent som brevbärare.
“En stor del av min tid går att till att förhandla med arbetsgivaren. Det handlar ofta om bemanningsfrågor, individuella ärenden och brott mot kollektivavtalet. Klubben omfattar ju hela Sverige, vilket betyder att jag också reser en hel del. Särskilt ofta till Malmö och Göteborg.”

Läs mer »
Nyheter

Rapport från höstens klubbkonferens

Ordföranden Karin Åkersten öppnade höstens klubbkonferens. Hon var glad över den stora uppslutningen och hoppades på livliga diskussioner under dagen. Debatt skulle det också bli, men inte främst kring traditionellt fackliga frågor.

Läs mer »
No more posts to show