“Covid-19-krisen visar att det globala arbetslivet behöver förändras”

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Covid-19-krisen har påverkat 80 procent av den globala arbetskraften. En del har blivit permitterade eller uppsagda. Andra tvingas att jobba hemifrån. På sikt kan krisen leda till att sju procent av det globala lönearbetet slås ut vilket motsvarar 195 miljoner heltidsarbeten. Detta slås fast i en ny rapport utgiven av FN-organet ILO (International Labour Organisation).

Guy Ryder

– Många anställda, båda i rika och fattiga länder, blir av med sina jobb. Läget är ytterst allvarligt. Nu behövs gemensamma åtgärder och ekonomiska satsningar för att säkra människors trygghet. Det handlar om överlevnad eller kollaps, säger Guy Ryder, generalsekreterare i ILO.

Totalt sett beräknar ILO att omkring 1,25 miljarder människor arbetar inom sektorer som är särskilt påverkade av Covid-19-krisen. Branscher med störst nedgång är hotell- och restaurang, transporter, handel, tillverkning och service. Många av dessa saknar försäkringar som kan täcka utebliven lön. De riskerar att snabbt hamna i djup fattigdom.

Skillnaden mellan olika delar av världen är samtidigt stor. I fattiga stater finns en högre andel som har tillfälliga jobb och som arbetar inom den informella sektorn. Särskilt utsatta är arbetstagare på den afrikanska kontinenten där det är särskilt vanligt med informella arbeten och de sociala skyddsnätet ofta är obefintliga. Totalt sett uppskattar ILO att två miljoner människor arbetar inom den informella sektorn.

ILO vill nu se åtgärder inom fyra områden. Det handlar om (1) att stärka arbetstagarnas inkomster och trygghet, (2) att ge stöd till företag som riskerar att slås ut, (3) att stimulera ekonomin genom offentliga satsningar och investeringar och (4) att skapa en social dialog som garanterar att arbetstagarnas röster kommer fram.

– Detta är den största utmaningen för internationellt samarbete på 75 år. Om några länder misslyckas kommer vi alla misslyckas. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för hela det globala arbetslivet och särskilt för dem som befinner sig i en utsatt position, säger Guy Ryder.

Enligt Guy Ryder kommer de politiska val som görs idag få långsiktiga konsekvenser för den framtida arbetsmarknaden.

– Vi måste skapa ett hållbarare, stabilare och tryggare arbetsliv. Det skulle påverka flera miljarder människor och ge ett bättre skydd vid framtida kriser.

Fakta. ILOs krav

ILO vill se åtgärder inom fyra områden:

  1. Stärka arbetstagarnas inkomster och trygghet.
  2. Ge stöd till företag som riskerar att slås ut.
  3. Stimulera ekonomin genom offentliga satsningar och investeringar.
  4. Skapa en social dialog som garanterar att arbetstagarnas röster kommer fram.

Text: Mats Wingborg
Foto: iMattSmart/ Unsplash

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.