Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

HKCTU bildades 1990 i kölvattnet av massakern på Himmelska fridens torg. Den historiska erfarenheten har präglat organisationen sedan starten. HKCTU har stått fri från stat och näringsliv och länge varit den varit den viktigaste företrädaren för ett oberoende civilt samhälle i Kina. Samtidigt har HKCTU:s ledning hela tiden varit medveten om att den kinesiska statsapparaten skulle kunna öka förtrycket. HKCTU:s strategi har varit att tydligt avgränsa uppdraget till fackliga frågor i Hongkong, men till sist har den planen inte hjälpt.

Sommaren 2020 antog Hongkong nya säkerhetslagar. Det gav staten verktyg för att attackera det civila samhället. Generalsekreteraren i HKCTU, Lee Cheuk-ya, har dömts till fängelsestraff för att ha talat vid möten som bedömts som illegala. Nu väntar ytterligare rättegångar mot Lee Cheuk-ya och fängelsestraffet kan bli långt. Carol Ng, som tills nyligen var ordförande för HKCTU, sitter häktad och väntar på rättegång efter anklagelser om ”omstörtande verksamhet”. Mung Siu Tat, som fram till nyligen var organisationschef, har lämnat sitt uppdrag och flytt till Storbritannien. Wong Nai Yuen, som har tagit över ordförandeskapet i organisationen, förklarar att hoten mot förtroendevalda gjort det omöjligt att fortsätta med verksamheten.

Inte bara repressionen mot HKCTU har tilltagit utan också kampanjerna i kinesiska medier. Ett återkommande påstående har varit att HKCTU företräder utländska intressen. Ett av ”bevisen” består i att HKCTU tidigare bedrivit utbildning om kollektivavtal tillsammans med Solidarity Center, en organisation som ägs av den amerikanska fackföreningsrörelsen. Ledningen för HKCTU har emellertid förklarat att detta samarbete aldrig handlat om partipolitik och att det sedan länge är avslutat.

HKCTU är liksom LO, TCO och Saco medlem i världsfacket ITUC. Den Pekingtrogna tidningen Wen Wei Po har kritiserat HKCTU och menar att ITUC är ”en politisk organisation kamouflerad som ett globalt fack”. Vad Wen Wei Po inte nämner är att oberoende fackföreningar sedan länge är förbjudna i Fastlandskina. Den enda som tillåts är ACFTU, i realiteten kommunistpartiets fackliga gren.

De samordnade rättsliga och mediala kampanjerna mot HKCTU är bara ett av flera tecken på hur det civila samhället mals sönder i Hongkong. Tio av HKCTU:s medlemsförbund har redan lämnat organisationen och flera andra folkrörelser har stängt ner sina aktiviteter. Lärarförbundet i Hongkong är upplöst och koalitionen Civil Human Rights Front har avslutat sin verksamhet.

Text: Mats Wingborg
Foto: Leenouyaen2013/cc

Läs mer:
Hongkong: Facklig ledare dömd till fängelse

Andra läser

arbetarrörelsen

Gräv i vår historia!

Inom fackföreningsrörelsen talar vi med stolthet om vår historia. Vi påminner om hur tidigare generationer har tagit de strider som gör att saker som semester och arbetsveckans längd framstår som självklarheter. Men vi skulle kunna använda vår historia mycket mer i det fackliga arbetet.

Finska krigsbarn

Berättelser om de finska krigsbarnen

Ungefär 70 000 finska barn reste till Sverige efter att Sovjetunionen anföll Finland under andra världskriget. 15 000 av de blev kvar i Sverige.