Det finns hopp, och vi ska vara med på tåget

Posted · Add Comment

Påtvingade försämringar i anställningstryggheten och utökade möjligheter för företag att utnyttja människor för att dumpa löner och villkor på arbetsmarknaden. Höjda hyror i hett eftertraktade, nyproducerade hyresrätter. När krutröken lagt sig och Januariavtalet slutligen var på plats finns det inte mycket som kan glädja oss Seko-medlemmar. Tvärtom innebär mycket av innehållet ett hot mot många av våra medlemmar. Därför behöver vi nu göra allt för att både stå emot de försämringar som troligtvis väntar, samtidigt som vi organiserar för att politikens innehåll ska bli något annat framgent.

Från fackligt håll kan vi inte heller låtsas om att dåliga löner, villkor och arbetsmiljö inte är kopplat till hur välfinansierad verksamheten är. Det gäller i synnerhet de verksamheter där Sekos medlemmar finns, vilkas förutsättningar i allra högsta grad påverkas av politiska beslut. Och det är många som har ett behov av en större del av kakan: förutom Sekos yrkesgrupper har vi idag en välfärd som är gravt underfinansierad till följd av årtionden av nedskärningar, skattesänkningar och företag som tillåts stoppa pengar i ägarnas fickor. Inom en snar framtid behöver hundratusentals fler anställas i välfärden för att möta de behov som kommer att uppstå. Tyvärr är det snarare så att det blir färre anställda på grund av nedskärningar och påföljande arbetsmiljöförsämringar när kollegorna blir färre och varje anställd måste göra mer.

Samtidigt ser vi i vår omvärld hur stödet ökar för de rörelser som kräver förbättringar i löntagarnas villkor. Det handlar om investeringar i välfärden och ett slut på de privatiseringar som innebär att våra gemensamma resurser hamnar hos aktieägare och i skatteparadis. Klimat-frågan har vidgats till att också inbegripa ett jämlikhets- och rättviseperspektiv. I Portugal har en socialdemokratisk vänsterregering genomdrivit omfattande välfärdsreformer inklusive skattehöjningar för dom rika. Programmet innehåller ett investeringspaket motsvarandes ca 200 miljarder kronor för klimatomställning och infrastruktursatsningar, samt höjda pensioner. I Sverige har Reformisterna, en socialdemokratisk förening, på kort tid fått genomslag i den politiska debatten genom att presentera konkreta reformer för ett annat Sverige.

Det finns alltså hopp, och det är avgörande att vi som fackförening är med på tåget. Vi, Seko Stockholm, kommer att stödja och delta med de krafter som jobbar för en förbättring för våra livsvillkor – ett arbete där vi behöver dig.

Text: Erik Persson, facklig-politiskt ansvarig Seko Stockholm
Foto: Maria Henriksson/CC