Diskrimineringen mot anställda inom polisen slår särskilt hårt mot Stockholm

– De civilanställda inom Polismyndigheten missgynnas. Det är hög tid att uppmärksamma den diskriminering som förekommer, säger Karna Tillheden, klubbordförande Seko Polisen.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Karna Tillheden (bilden) förklarar att historien tar sin början med den M-KD-budget som riksdagen antog med stöd av SD i slutet av 2018. I den budgeten fanns öronmärkta anslag som skulle användas till att lyfta polislönerna.

– Det hela fungerade initialt, men förändringen har med tiden lett till ökade löneklyftor inom polisen. 

Inom polisen finns både poliser och civilanställda som utreder. Vidare finns civilanställda på ledningscentralerna. Men det är poliserna och inte de civilanställda som får de stora lönelyften.

– Det kan handla om personer som utför exakt samma arbetsuppgifter, men medan en polis kan få löneökningar på 1 500 till 3 000 kronor i månaden så får de civilanställda ofta knappt 500 kronor i månaden.

Enligt Karna Tillheden borde de anställdas arbete värderas efter prestation och inte efter yrkestitel. 

– Om två personer utför samma arbete och utför det lika bra bör de också ha samma lön oavsett om arbetet utförts av en polisman eller en civilanställd.

Exakt hur lönerna fördelas varierar mellan olika regioner, men ett övergripande mönster är att de civilanställda missgynnas. 

– Många civilanställda tycker att de blir utsatta för kränkande särbehandling. Det leder i sin tur till sjukskrivningar och att många slutar sina anställningar. Personalomsättningen är hög, på över 10 procent per år. På polisens kontaktcenter har personalomsättningen varit över 20 procent.

Särskilt illa är läget i Stockholm där personalomsättningen är högre än i övriga landet.

– Det beror förstås också på att det finns många andra jobb att söka i Stockholm. Men det är absolut ett tecken på att skillnaderna i löner blivit orättvis.

Karna Tillheden tillägger att det finns flera ytterligare faktorer som gör att det är svårare att behålla personal i Stockholm.

– Inte minst handlar det om de höga boendekostnaderna, men den pågående våldsvågen kan också spela in. Just av dessa skäl är det särskilt viktigt att få bort den orättvisa lönesättningen. Det skulle bidra till att skapa en ökad kontinuitet inom personalen.

Text: Mats Wingborg
Foto: Holger Ellgaard/CC

Fakta. Utdrag ur brev från medlemmar som klagar på de orättvisa lönerna. 

”Vi civila ingår aldrig i någon lönesatsning. Vi känner oss bortglömda, åsidosatta och diskriminerade. Vi förstår inte hur det är möjligt för Sveriges största myndighet att fortsätta diskriminera 1/3 av sina anställda. /…/ Vi är en oerhört viktig resurs för hela Polismyndigheten och Sverige. Ta bort oss civila, och föreställ er hur det skulle påverka samhället och Polismyndighetens uppgift! Det skulle haverera fullständigt. Och redan nu finns det områden inom polisen som är verksamhetskritiska pga av att civila lämnar myndigheten, till andra mer välbetalda arbeten. Mot den bakgrunden är det häpnadsväckande att inte större väsen görs, för att belysa detta problem. /…/ Vi känner oss övergivna, och undrar varför vi är kvar i myndigheten, och varför vi är kvar som medlemmar i ett fackförbund, som inte lyckas driva en opinion för deras medlemmar om högre löner. /…/ Vi känner civila som lämnat myndigheten pga de låga lönerna, samt de som är på väg att lämna, av samma anledning. Vi känner oss uppgivna och ledsna, och vill nu se krafttag för att lyfta problematiken med denna diskriminering inom Sveriges största myndighet. 

”Vi instämmer och sluter upp bakom våra civila kollegor, medlemmar i SACO, ST och SEKO, som i slutet av förra veckan skrev ett protestbrev om den diskriminerande lönesatsningen inom polismyndigheten. Även vi känner oss uppgivna. Vi är civilt anställda med vår arbetsplats i Skaraborg. Vi arbetar bland annat som utredare, handläggare, gruppchef, barnförhörsledare samt andra specialistområden. /…/ Polislönesatsningen skapar tydliga klyftor mellan kollegor som i vardagen utför samma arbetsuppgifter. Målet borde vara en Polismyndighet där alla inkluderas i lönesatsningarna. Vi anser att vår arbetsgivare, politikerna och fackförbunden inte jobbar för oss civila i lönefrågan. Vi känner oss oerhört besvikna och osedda i denna fråga. /…/ Ta bort oss civila, och föreställ er hur det skulle påverka samhället och Polismyndighetens uppgift. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att inte större väsen görs för att belysa lönediskrimineringen som pågår.”

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.