Fackklubben halverade antalet som skulle sägas upp

– Infranord har tappat flera upphandlingar. Efter förhandlingar med Seko Infranord blir det emellertid inte lika omfattande neddragningar av personal som företaget aviserade från början. Utgångsbudet var att över 200 skulle få gå. Nu stannar det vid cirka 100, säger Jacqueline Hellman, fackligt arbetsplatsombud och planerare av arbete i spår.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

De övertalighetsförhandlingar som Seko Infranord bedrivit med företaget har utan tvekan varit en facklig framgång.

– En orsak var att företaget vill behålla nyckelpersoner, men för att få stöd för det blev de tvungna att minska antalet som skulle sägas upp, säger Johnny Naderus, vice ordförande i Sekoklubben inom Infranord i Stockholm.

Orsaken till neddragningarna är att Infranord förlorat flera upphandlingar. I stället har kontrakten gått till konkurrenterna Nrc Group och Strukton Rail. De upphandlingar som förlorats gäller dock främst verksamhet i Norrland, Värmland, Östergötland och Sörmland. I Stockholmsregionen har Infranord klarat sig bättre.

– I Stockholmsregionen behövs snarare mer arbetskraft, som arbetstågsförare till lifträlsbilar och spårgående traktorer, samt ett 30-tal järnvägstekniker. Sedan är det inte alltid helt enkelt att hitta personer som jobbar i andra delar av landet men som är beredda att flytta till Stockholm, säger Jacqueline Hellman (bilden).

De nya kontrakt som Infranord fått i Stockholmsregionen handlar om järnvägsunderhållet av spårlinjer mellan Ulriksdal och Gamla Uppsala samt mellan Sundbyberg och Bålsta.

Foto: Infranord

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.