”Fackliga framgångar i nytt avtal”

– Avtalen för energibranschen har nyligen blivit klara. Vi är nöjda med att vi uppnått flera förbättringar, säger Nick Fortgens.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Nick Fortgens är en känd profil inom Seko Stockholm. Han har tidigare varit ordförande i Sekos Tele2-klubb och vice ordförande för branschorganisationen inom Telekom, men sedan några veckor tillbaka är han ombudsman inom Seko med ansvar för energibranschen.

Några av de förbättringar som Nick Fortgens presenterar är högre pensionsavsättning för anställda i kommuner. Detta har uppnåtts genom en förbättrad skrivning i energiavtalet med arbetsgivarorganisationen Sobona.

– Nu kommer avtalspensionsavsättningen att motsvara 6,5 procent av lönen för majoriteten av medlemmarna.

En annan förbättring är skarpare skrivningar när nya kontroll- och övervakningssystem ska införas.

– Förutom att regleringar skrivs direkt in i avtalet är det även fler krav på arbetsgivaren att beskriva hur systemen ska användas, av vem och när.

Nick Fortgens (bilden) vill också gärna hålla fram det nya projektet på EFA-avtalet som de fackliga organisationerna kommer att bedriva tillsammans med arbetsgivaren för att göra jobben inom energibranschen mer attraktiva.

– Det kommer att behöva nyanställas 8 000 personer inom energibranschen. Efterfrågan är stor överallt, inklusive i Stockholmsregionen. För att klara det behövs flera initiativ från staten, kommuner, arbetsgivare och fackförbund.

Text: Mats Wingborg
Foto: Anna Ledin Wirén

Andra läser

Tågvärdarna

Ta tillbaka tågvärdarna

Seko tunnelbanan har antagit ett uttalande till stöd för ordförande och vice ordförande på Pendelklubben som båda blivit uppsagda.