Färre personer i bodarna, i övrigt flyter arbetet på

Posted · Add Comment

– Våra verksamheter är inte särskilt påverkade. Arbetet är i full gång, nästan som vanligt. Det säger Ola Fält, ordförande i Seko-klubben Väg och Ban med 3 800 medlemmar i Stockholmsområdet.

Medlemmarna i klubben Väg och Ban arbetar med väganläggningar, det handlar både om nybyggnation och underhåll.

– Det mesta av arbetet sker utomhus. Det har bidragit till att jobbet flyter på trots coronakrisen.

Den enda större förändringen som Ola Fält kan peka på är att det inte längre får vara lika många personer i bodarna. Under ombyten och vid raster och måltider uppehåller sig de anställda i bodar. På grund av coronakrisen får det idag vistas högst fyra personer i bodar som vanligtvis är avsedda för sex personer och högst två personer i bodar avsedda för fyra. Det ska alltid vara en stol emellan personerna som sitter i bodarna.

– Sedan har kraven på skyddsutrustning höjts radikalt för dem som städar bodar och toaletter. De ska inte riskera att bli smittade.

Enligt Ola Fält har det inte heller skett någon tydlig uppgång av sjukfrånvaron. Även om han vet att några av medlemmarna drabbats av coronasmittan.

– Däremot påverkas vi av att sjukfrånvaron ökat hos företag som vi samarbetar med, som inom åkeribranschen.

Foto: José Figueroa