Försvaga inte strejkrätten!

Posted · Add Comment

Den pågående konfliktutredningen riskerar i att landa i förslag som dramatiskt kan förändra maktförhållanden på den svenska arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. Vi tycker att detta är ytterst anmärkningsvärt och skadligt för den svenska modellen.

Att, som utredningens första direktiv är inne på, försvåra för fackföreningar utan kollektivavtal att vidta konfliktåtgärder, öppnar helt uppenbart upp för avtalsshopping.

Att, som det andra direktivet syftar till, begränsa fackföreningars möjlighet att använda konfliktvapnet för annat än att uppnå kollektivavtal, kommer enbart att stärka arbetsgivare som vill motverka facklig organisering.

Varje inskränkning av konflikträtten som följer på utredningens direktiv riskerar på ett uppenbart vis att slå mot en grundläggande demokratisk rättighet: föreningsrätten.

Det är bra att både statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson meddelat att regeringen inte tänker genomföra någon lagstiftning som rubbar maktbalansen på svensk arbetsmarknad.

Seko Stockholms årsmöte kräver med anledning av detta:

  • Att regeringen omgående lägger ned utredningen om konflikträtten

 Antaget av Seko Stockholms årsmöte 12 april

Foto: José Figueroa