Fråga fem: Vad tycker du är viktigt inför avtalsrörelsen?

Lönerna i fokus inför nästa års avtalsrörelse.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Gerardo Berrios, Seko Posten:
– Det är osäkra och oroliga tider därför behövs ett ettårigt krisavtal där löneökningarna anges i krontal. Samma upplägg bör finnas för hela arbetsmarknaden. Detta är ett krav som Seko Posten driver. Inflationen gör att avtalen måste vara kortare. Många av våra medlemmar fruktar att framtiden blir skakig.

Louise Munkhammar, Seko Swedavia:
– Vad medlemmarna framför allt önskar nu är höjda löner. Det är den stora grejen. Många saker har blivit dyrare, det gör att många anställda har det tufft. Då är det viktigt att lönerna höjs.

Helena Wallin, klubb 139, Roslagsbanan:
– Jag tror det är oerhört viktigt att vi får igenom det krav som LO ställer i samordningen, det vill säga en löneökning med 4,4 procent och en låglönesatsning genom att alla åtminstone får en löneökning i krontal som motsvarar den löneökning som de skulle ha fått om de hade haft en månadslön på 27 100 kronor i månaden, det är detta som i förhandlingarna kallas för knät. Inom spårbranschen där jag arbetar är det stora löneklyftor mellan olika yrkesgrupper. Högst ligger förarna och lägst städare och lokalvårdare. Därför är det viktigt med en låglönesatsning så att vi får en viss utjämning. Sedan ska även de bäst betalda få en löneökning och inte behöva stå tillbaka.

Stevan Mihajlovic, Seko Posten:
– Det är en oro bland medlemmarna. Matkassarna har blivit dyrare. Den som tidigare handlade för 400 kronor får nu betala nästan 600 kronor för samma varor. Inflationen äter upp alltmer av lönen. Vad som behövs nu är både generella lönehöjningar och låglönesatsningar. Själv arbetar jag som chaufför inom Postnord. Just för oss som är lastbilschaufförer inom företag har det trots allt skett en viss positiv löneutveckling efter att Seko under en lång tid drivit våra frågor hårt.

Jenny Samuelsson, Seko SJ:
– Särskilt viktigt är det med låglönesatsningarna. Den grupp av våra medlemmar som har lägst löner är komfortoperatörerna, det vill säga städarna. Även om alla får en löneökning är det avgörande att ge dem som har det sämst lite mer. Över lag är det ett hårt tryck på många anställda med stigande priser. Allt blir dyrare. Men för att få bukt med ekonomin krävs också andra åtgärder. Det är viktigt att vi får ner inflationen.

Text & foto: Mats Wingborg

Fakta. Avtalsrörelse.

Avtalsrörelsen är den tidsperiod då flera olika kollektivavtal löper ut och avtalen därför ska förhandlas om av de fackliga organisationerna och arbetsgivarparterna innan en ny avtalsperiod kan inledas. Om ett kollektivavtal löpt ut och om parterna inte kommit överens är det möjligt att varsla om stridsåtgärder. Fackliga organisationer kan varsla om strejk och arbetsgivaren om lockout.

Knät är en form av låglönesatsning. Det innebär att alla som tjänar mindre än en viss summa får ett högre påslag med ett bestämt antal kronor när lönepotten räknas fram. Om knät sätts vid 27 100 kronor i månadslön så är grundtanken att en person som tjänar exempelvis 25 000 kronor i månaden får samma lönepåslag som om personen tjänade 27 100 kronor.

Fakta. Så ser Seko-lönerna ut idag.

Lönenivåer inom Seko. Seko organiserar mängder med olika yrkesgrupper. Just därför brukar Seko ofta kallas för ett ”LO i miniatyr”. Här följer ett axplock av hur lönerna ser ut för några av Sekos yrkesgrupper:

Kriminalvårdare tjänar i genomsnitt 27 000 kronor. Lönen är något högre i Stockholmsområdet och inom Nationella transportenheten (NTE).

Linjemontörer anställda av Vattenfall har en snittlön på omkring 34 000 kronor i månaden, Löneläget är liknande på privata bolag. Linjemontörer som jobbar på kommunala bolag tjänar lite mindre. Där är medellönen 33 400 kronor i månaden.

Matroser har efter sju års arbete en månadslön på cirka 28 000 kronor. Utöver det får man olika tillägg beroende på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Den genomsnittliga lönen för yrket är cirka 30 000 kronor.

Fibertekniker har en medellön på drygt 31 000 kronor. Lägstalönen för en fibertekniker som har två års yrkeserfarenhet ligger på 26 753 kronor enligt Telekomavtalet.

Källa: Sekotidningen.

Andra läser