Kronobergshäktet

Framgångsrikt arbete för att få bort ensamarbetet på Kronobergshäktet

På Kronobergshäktet i Stockholm har Seko drivit ett framgångsrikt arbete för att få bort farligt ensamarbete.

– Det blev ett hårt tryck i frågan efter mordet på Karen vid häktet i Huddinge för tio år sedan. Jag var fackligt engagerad redan då och vi började ställa hårdare krav på arbetsgivaren och det gav resultat, säger Mattias Reinholdsson som sitter i styrelsen för klubb Häktet 503.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Mattias Reinholdsson säger att det idag inte förekommer något farligt ensamarbete vid Kronobergshäktet.

– Så snart en intagen ska förflyttas inom häktet eller transporteras till och från häktet ska det alltid finnas minst två anställda. Samma sak gäller om en intagen ska transporteras i en hiss mellan olika våningsplan och avdelningar. Sedan kan ändå ensamarbete uppstå om en anställd på eget bevåg och i strid mot reglerna utför ensamarbete, men det är en annan sak.

Konkret har fackklubben varit med och påverkat schemat och utformningen av tjänster och rutiner. Vad som också är viktigt att understryka, menar Mattias Reinholdsson, är att kameror aldrig kan ersätta personal.

– Det är också fel att hävda, som arbetsgivaren gjorde tidigare, att det bara är ensamarbetet som är riskfyllt. Vi menar att förflyttningar av intagna alltid innebär en risk. Det finns med andra ord inget arbete av detta slag som inte är riskfyllt.

För Mattias Reinholdsson handlar emellertid frågan om att få bort ensamarbete inte bara om risken för våld. Lika viktigt tycker han det är att det minskar sannolikheten för påtryckningar.

– Det är inte ovanligt att intagna försöker utsätta den anställde för vad vi kallar för otillåten påverkan. Det kan handla om muntliga hot, försök att muta eller aggressiva utspel. Detta kan vara väldigt obehagligt för den anställde och skapar stress och press. Men riskerna för att detta ska hända är långt mindre om det är två som jobbar tillsammans.
Till skillnad från häktena i Huddinge och Sollentuna har de intagna inga toaletter på rummen på Kronobergshäktet. Det innebär att anställda ständigt måste följa intagna till och från toaletterna.

– I detta sammanhang har detta varit en fördel för oss. Det har hela tiden varit en något större bemanning på Kronobergshäktet. Det underlättade när ensamarbetet skulle tas bort.

Framgångarna med att få bort ensamarbetet på Kronobergshäktet innebär samtidigt inte att problemet försvunnit i branschen. Mattias Reinholdssons bild är att ensamarbetet i stort försvunnit vid häkten och när de intagna är på institutioner med hög säkerhetsgrad.

– Jag skulle tro att problemet är större när säkerhetsgraden är lägre och inom Frivården, men jag är inte en expert på de områdena. Men jag vet att säkerheten är mycket eftersatt inom just Frivården.

Text: Mats Wingborg
Foto: I99pema/CC

Fakta. Mordet på Karen för tio år sedan.

Den 3 oktober 2011 tar Karen ensam emot en intagen. Hon följer honom mot promenadgårdarna på häktets takvåning. När hon vänder ryggen mot honom blir hon överfallen. Misshandeln är allvarlig och hon avlider kort därefter. De ansvariga för Kriminalvården hävdar att hon inte varit ensam i arbetet. De hänvisar till att det funnits ytterligare en anställd i bevakningstornet som sett händelsen. Men den personen har befunnits sig alltför långt ifrån och inte hunnit ingripa i tid för att rädda hennes liv. Bara några få månader tidigare hade Sekos representant samt Region Stockholms huvudskyddsombud varnat för det som av dem beskrevs som ett riskfyllt ensamarbete. Men ingenting hade hänt.

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.