Halverad facklig tid på Citymail

Drastisk ökning av behovsanställda inom Citymail
– Arbetsgivarna är på oss som iglar och försöker strypa den fackliga tiden. Den har redan halverats, säger Sofie Vestling, ordförande i Seko Citymailklubben.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sofie Vestling säger att arbetsgivarna systematiskt ifrågasätter den fackliga tiden.

– De undrar om det verkligen är nödvändigt att träffa medlemmar och om förberedelser inför förhandlingar ska behöva ta så mycket tid.

Citymail kräver också att den fackliga tiden ska redovisas timme för timme. Enligt Sofie Vestling är det tungrott och leder till en ökad administration.

– Vilket paradoxalt nog skapar ett behov av ännu mer facklig tid.

Företagets försök att strama åt den fackliga tiden började för två år sedan, men eskalerade i våras.

– Sedan dess har den fackliga tiden minskat rejält, men utan att vi är överens om tidsuttaget.

Överläggningar om den fackliga tiden sker kontinuerligt mellan företaget och fackklubben. I egenskap av klubbordförande har Sofie Vestling återkommande sådana överläggningar. Därutöver har varje ordförande i de fyra regionala sektionerna överläggningar om den fackliga tiden.

– Nu när det blivit konflikt om den fackliga tiden har frågan även lyfts till bolagsstyrelsen där klubben har en representant.

En arbetsgivare kan inte bestämma vad som ska gälla för den fackliga tiden utan är skyldig att följa förtroendemannalagen där frågan regleras. Däremot är arbetsgivaren inte skyldig att acceptera mer facklig tid än vad som stipuleras i lagen.

– Ett problem är också att det i lagen är ganska diffust om exakt vad som ska räknas till det fackliga arbetet.

Citymail motiverar åtstramningen av den fackliga tiden med att det är nödvändigt att spara pengar. Den hållningen har Sofie Vestling svårt att förstå.

– Totalt sett är vi 24 fackligt förtroendevalda på 1  200 anställda. Det handlar med andra ord om en ganska liten grupp och om ganska små pengar i sammanhanget. För arbetsgivaren borde det vara viktigare med en god relation till de anställda.

Det är oklart vad Citymails hårdnande attityd beror på. En teori är att företagets nya ledning försöker sätta press på facket. Men det kan finnas andra förklaringar. Citymail är medlem i arbetsgivarorganisationen Almega. Även flera andra av Almegas medlemmar har stramat åt reglerna för facklig tid, som Postnord. Det tyder på att Almega kan har varit pådrivande.

Text: Mats Wingborg
Foto: Citymail/pressbild

Fakta. Hotet mot facklig tid.

– Vi kan ännu inte se någon generell trend som tyder på att arbetsgivare försöker minska den fackliga tiden, det säger Susanne Lundberg, chef vid LO-TCO Rättsskydd.

Samtidigt tillägger Lundberg att ärenden först hamnar hos Rättskyddet när det uppstått en juridisk konflikt. Det är med andra ord möjligt att det sker förändringar under ytan utan att de nått den juridiska nivån.

Fakta. Förtroendemannalagen.

Enligt förtroendemannalagen (fml) har klubbar och ombud i vissa fall rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid.
Den som sitter i klubbstyrelsen eller är utsedd till ombud omfattas av förtroendemannalagen. En grundval är att den förtroendevalda ska anmäla den fackliga tiden till en arbetsgivare som slutit kollektivavtal. Det betyder att den fackligt förtroendevalda har rätt att ägna skälig tid till att utföra dina fackliga uppdrag och gå utbildningar på betald arbetstid. Lagen anger däremot inte exakt när, på vilket sätt och hur mycket tid du kan ägna åt fackligt arbete.

Den löpande fackliga verksamheten ska alltså vara betald av arbetsgivaren. Det kan exempelvis handla om:
Lokala förhandlingar och deltagande i lönerevisioner.
För- och efterarbete av förhandlingar.
Förberedelser och deltagande i partssammansatta kommittéer och arbetsgrupper.
Facklig utbildning för uppdraget på arbetsplatsen.

Förtroendemannalagen stadgar också att ”En arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag” och ”Facklig förtroendeman får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor”.

Utöver vad som står i förtroendemannalagen kan skrivningar i kollektivavtal ge utökad rätt till facklig tid.

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.