Hårda konflikter inom ISS

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Företaget ISS, som anställer biljettkontrollanter inom Stockholms kollektivtrafik, har avskedat fyra anställda på oklara grunder. Dessutom har tre kvinnor anmält två arbetsledare för grova sexuella trakasserier. Polisutredningen pågår.

De fyra biljettkontrollanterna avskedades med motiveringen att det inte var tillåtet att blippa egna SL-kort för att hålla upp kontrollsiffrorna. De avskedade själva hävdar att de blivit beordrade av sina chefer att använda den metoden för att få upp siffrorna på antalet kontroller.

Biljettkontrollanterna blev en och en inkallade till sina chefer då de fick veta att de var avskedade. Första Linjen har pratat med en av de avskedade som berättar att han känner sig diskriminerad och kränkt. I 20 år har han utfört jobbet utan en enda anmärkning och nu, med några få år kvar till pension, har han fått sparken.

Seko menar att det inte finns saklig grund för uppsägningarna, och har därför anmält ärendet till arbetsdomstolen (AD). I anmälan hävdar Seko att metoden att blippa de egna SL-korten länge varit sanktionerad av arbetsgivaren och det därför inte räcker som grund för uppsägning.

– Nu väntar vi på att datumet för när frågan ska upp i AD spikas, säger Ulla-Britt Salomonsson, vice ordförande i Seko-klubben vid ISS.

Vidare har tre kvinnor anställda som biljettkontrollanter polisanmält två arbetsledare för grova sexuella trakasserier. Enligt kvinnorna har trakasserierna pågått under lång tid. Det handlar bland annat om grova och kränkande sexuella kommentarer, om att arbetsledare gått in i omklädningsrum och om sexuellt kränkande fysisk beröring. När kvinnorna tagit upp problemen med högre chefer vid företaget har de inte blivit trodda. Istället har trakasserierna ökat och blivit grövre.

När Seko-klubben arrangerade årsmöte i företagets lokaler ville ISS inte ens släppa in två av kvinnorna som gjort anmälan (ingen av kvinnorna jobbar för närvarande på företaget, en har slutat, en är föräldraledig och en är sjukskriven, de som företaget inte ville släppa in var de två sistnämnda). Kvinnorna som hävdar att de blivit utsatta för sexuella trakasserier har därmed blivit ytterligare straffade av ISS.

Polisutredningen om de sexuella trakasserierna pågår och en av kvinnorna säger till Första Linjen att utredningen förhoppningsvis kommer att leda till åtal. Ärendet har även varit uppe i förhandlingar mellan Seko och arbetsgivarorganisationen Almega, där ISS är medlem. Men eftersom parterna inte kommit överens lyfter nu Seko ärendet till en juridisk nivå. LO-TCO Rättsskydd har engagerat sig i fallet. Om inte förlikning uppnås är det troligt att ärendet går vidare till AD.

Parallellt med detta har ISS erbjudit kvinnorna ekonomisk ersättning mot att de ska hålla tyst. Ett första bud var att kvinnorna skulle få 2 000 kronor extra var som ”plåster på såren”. Det har sedan höjts till två månadslöner.

– Det är ett skambud som vi inte kan acceptera, säger en av kvinnorna.

De anklagade arbetsledarna har hittills fått behålla sina positioner. Seko kräver att de utpekade arbetsledarna ska omplaceras och att kvinnorna ska kunna komma tillbaka till sina arbeten.

Utöver avskedade anställda och sexuella trakasserier vittnar flera anställda vid ISS om att företaget har en uttalat negativ attityd till facklig organisering. En anställd hävdar att det delas ut anmärkningar till dem som ansluter sig fackligt. En annan anställd säger att arbetsledarna konsekvent svartmålar facket.

Många anställda vittnar också om en ökad stress i arbetet.

– De uppställda kraven på antalet kontroller är så omfattande att vi inte ens hinner gå på toaletten och ska man gå på toaletten ska det gå fort, säger en av de anställda

Text: Mats Wingborg
Foto: Petter Evertsén

Fakta. Integrated Service Solutions (ISS)

ISS bedriver biljettkontroll i Stockholms tunnelbana, på pendeltågen, bussarna och på pendelbåtarna. Totalt har ISS omkring 60 anställda biljettkontrollanter. ISS bedriver verksamheten efter att ha vunnit kontraktet i en upphandling av SL. De rödgröna partierna har lovat att biljettkontrollen ska återgå i SL:s egen regi om de rödgröna får majoritet i landstinget efter valet 2018.

ISS har sitt huvudkontor i Danmark. Huvudägare av ISS är riskkapitalbolaget EQT, som bland annat ägt friskolejätten Academedia. EQT har investerat i omkring 140 medelstora och stora företag och förvaltar ett kapital värderat till över 300 miljarder kronor. Bolaget grundades av Investor och ingår därmed i Wallenbergsfären.

Andra läser

Drastisk ökning av behovsanställda inom Citymail
Nyheter

Drastisk ökning av behovsanställda inom Citymail

Under de senaste åren har antalet behovsanställda ökat kraftigt inom postföretaget Citymail, det vill säga anställda som kallas till arbete dag för dag och där garantier för fortsatt arbete saknas.

– Ja, andelen behovsanställda har ökat snabbt, säger Mattias Holmén, nationell ordförande i Seko Citymailklubben.