Hovstaterna stärker jämställdheten och mångfalden

Posted · Add Comment

Hovstaterna har uppdaterat sin jämställdhets- och mångfaldsplan. Startskottet som ledde till förnyelsen kom efter att ordföranden i den lokala Seko-klubben Hovstaterna, Sara Morales Gustavsson, hösten 2014 deltog i kursen Jämställdhet och härskartekniker som gavs till förtroendevalda på ABF. Till kursen skulle man ta med arbetsplatsens Jämställdhetsplan. Då blev det tydligt att Hovstaternas plan behövde dammas av och uppdateras.

Sara Morales Gustavsson berättar att hon tog kontakt med den lokala Seko-klubben Fastighet vid Statens Fastighetsverk.

– De hade kommit längre i arbetet och de skickade den jämställdhets- och mångfaldsplan som de hade tagit fram där. Den har vi lärt oss mycket av.

Den jämställdhets- och mångfaldsplan som Hovstaterna nu har tagit fram är helt ny. Den gamla planen gick inte att bygga vidare på. Den nya planen har byggts upp med hjälp av de verktyg och den checklista som Diskrimineringsombudsmannen (DO) tagit fram.

– För mig är de här frågorna jätteviktiga, inte minst i kölvattnet av metoo-rörelsen. Det är en trygghet för alla anställda på en arbetsplats att det finns utvecklade jämställdhets- och mångfaldsplaner. Både för att förebygga diskriminering och bristande jämställdhet och för att vi ska veta hur vi ska agera om något händer, säger Sara Morales Gustavsson.

Sara Morales är också nöjd med att Hovstaterna fått ”rull på” lönekartläggningen.

– Även på den punkten har det skett stora framsteg. Frågorna hänger samman. Lönekartläggningen är ett av flera verktyg för att uppnå jämställda arbetsplatser.

Fakta. Jämställdhets- och mångfaldsplaner

Om en arbetsgivare har minst 30 anställda är hen skyldig att vartannat år utarbeta en jämställdhetsplan. Den ska innefatta planer för jämställda löner och anställningsvillkor. Syftet med planen ska vara att främja jämställdhet. Jämställdhetsplanernas minimiinnehåll fastställs i jämställdhetslagen. Jämställdhetsplanerna ska innehålla:

En redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen inklusive en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter.

Åtgärder som är nödvändiga för att främja jämställdheten och uppnå lönejämställdhet och som enligt planerna skall inledas eller genomföras.

En utvärdering av hur tidigare åtgärder som ingått i jämställdhetsplanen har genomförts och av deras resultat.

Jämställdhetsplaner kombineras ofta med mångfaldsplaner.

Foto: Tuomo Lindfors/CC

Fakta. Hovstaterna

I Hovstaterna ingår bland annat Riksmarskalksämbetet och Hovmarskalksämbetet. Under det sistnämnda ämbetet finns bland annat enheterna H.M. Konungens hovstat, H.M. Drottningens hovstat och H.K.H. Kronprinsessans hovstat. Därav heter Hovstaterna just staterna i plural.