Joakim Guttman höjer den röda flaggan

Sundstabacke börjar efter en avfart från Skansbron. Vägen viker av tvärt, precis bakom kröken pågår sprängningsarbete. I skyn syns tre till broar, Skanstullsbron, Johanneshovbron och bron för tvärbanan. Ett tåg från Gullmarsplan accelererar, ett brummande ljud fortplantar sig mellan betongpelarna som håller upp broarna. Solen skiner, men de stora brokonstruktionerna skuggar markytan.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Joakim Guttman höjer den röda flaggan. För tillfället kommer varken några bilar eller cyklister. Men en kvinna som joggar runt Årstaviken blir tvungen att stanna. Hon sneglar på klockan och väntar. Men denna gång blir väntan inte lång. Det är inte någon sprängning på gång, men en boomer, en bergsborrare på 50 ton, ska tas ut ut från den inhägnade arbetsplatsen. För en kort stund stängs trafiken av.

Sprängningarna är en del av ett stort projekt. Från Bromma till Henriksdalsverket ska det dras nya avloppstunnlar långt under marken. I ett första skede ska en så kallad servicetunnel byggas långt under marken. Den ska användas som bas för att spränga avloppstunnel 70 meter under vattenytan. Men det är långt kvar till dess. För närvarande pågår sprängningar för att bygga en gång ner till underjorden. Redan har stor bergmassor sprängts bort, men fortfarande sker sprängningarna ovan jord.

Joakim Guttman sänker flaggan. Boomern har passerat. Om två exakt två timmar, klockan åtta minuter över tio, är det dags för nästa avspärrning. Då blir det sprängning. Under några minuter kommer även tunnelbanetrafiken och tvärbanan att stå stilla. Inga tåg för passera över broarna när sprängningen pågår.

– Men just för att det är så mycket trafik i närheten kan vi inte spränga med full styrka. Särskilda kontrollanter bedömer vilken styrka som får användas.

I området sprängs inte bara för nya avloppstunnlarna. Bara 100 meter längre bort pågår arbetet med att leda den blå tunnelbanelinjen till Gullmarsplan. Även sprängningarna den nya tunnelbanelinjen som håller på att byggas. Den ska så småningom koppla ihop den blå linjen med Gullmarsplan. När sprängladdningarna detonerar vibrerar hela området och även de enorma betongpelarna som håller upp broarna. Men vibrationerna får inte bli för stora. På en av pelarna, som håller upp bron för tvärbanan, finns en vibrationsmätare som kontrollerar att vibrationerna inte blir för stora.

– Men i någon mån påverkas marken ändå. Vid en av sprängningarna för tunnelbanan sjönk den närmsta bropelaren med tre millimeter.

Det är Stockholm Vatten som beslutat att en nya avloppstunnel ska byggas. För att utföra arbetet är flera företag involverade. Joakim Guttman och de andra flaggvakterna är anställda av företaget ATA, som i sin tur ägs av det brittiska holdingbolaget Hill & Smith. De som spränger och borrar är däremot anställda av det svenska företaget YIT AB. Alla som jobbar med projektet ingår samtidigt i samma team. De 20-tal personer som för tillfället finns vid arbetsplatsen har samma arbetskläder. Eller samma ”fullständiga varsel”, som Joakim Guttman uttrycker det, vilket betyder gula självlysande skyddskläder, handskar, hjälm, skyddsglasögon och grova arbetsskor. På bröstet på Joakim Guttmans jacka står ”vakt” med stor bokstäver.

Joakim Guttman har arbetat som flaggvakt i drygt fem år. För att få utföra jobbet krävs att man går igenom en rad kortare utbildningar. Vart femte år måste dessutom vakterna gå igenom en utbildning igen för att uppdatera sig och hålla kunskaperna vid liv. Ingen utan utbildning till signalvakt, det formella benämningen på flaggvakterna, har rätt att utföra jobbet.

– Det tuffaste med jobbet är när trafikanter och cyklister är stressade och vägrar att acceptera avspärrningarna. Tre gånger har jag blivit påkörd av bilar och åkt upp på motorhuven. Man går alltid till jobbet med livet som insats. Sedan är ändå cyklisterna värst. Många har bråttom och struntar i trafikreglerna. Det är skandalöst att grundskolan inte längre lär ut grundläggande trafikvett.

Sedan finns också mycket som är positivt med jobbet som flaggvakt. Joakim Guttman har ett långt yrkesliv bakom sig. Själv säger han att han varit lite av ”mångsysslare” och bland annat jobbat som ljud- och datatekniker.

– Men en fördel med det här jobbet är att man inte tar med sig problemen hem. När jag arbetade som datatekniker fortsatte jag ofta att fundera på olika dataproblem även när jag var ledig. Nu kan jag koppla bort jobbet när jag inte arbetar.

Arbetet vid Sundstabacke är ändå säkrare än många andra jobb som Joakim Guttman utfört. Vägen är inte särskilt hårt trafikerad och slutar vid en vändplan något längre fram. Samtidigt passerar många tunga fordon. Främst handlar det om lastbilar som kör bort bergmassor efter sprängningarna för avloppstunneln och det nya tunnelbanespåret, men också om boomers och andra tunga arbetsmaskiner. Även då måste vägen spärras av. Eftersom många springer runt Årstaviken blir också många motionärer stoppade.

– För de flesta är det inget problem, men Hammarby har initierat ett lopp där man springer runt Årstaviken och tar tiden själv. De kommer inte att bli glada när de blir stoppade och tvingas vänta på en sprängning.

För dagen är alla som jobbar vid Sundstabacke män, men de finns också flera kvinnliga flaggvakter. Ibland händer det också att pensionerade flaggvakter rycker in och arbetar när trycket är stort. Just för dagen arbetar Gunnar Backström tillsammans med Joakim Guttman som flaggvakt. Han har egentligen börjat ta ut pension men arbetar extra per timme.

– Jag är lite imponerad av Joakim. Han vågar ställa krav. Det slarvas med utrustning. Efter att jag varit sjukskriven några dagar hade remmen från min hjälm försvunnit. Det kan låta som en bagatell, men kan få stora konsekvenser. Sedan har vi ju inte fått ut rätt lön. Men ”Gutte” tar tag i grejerna. Det behövs, säger Gunnar Backström.

Joakim Guttman sitter i styrelsen för Seko-klubb 210 inom Väg- och Ban och ställer ofta krav på arbetsgivaren. När han får höra Gunnar Backströms kommentar skrattar han och nickar instämmande.

– Ja, vi har ju en snål brittisk ägare som ständigt försöker pressa ner kostnaderna. Då kan både utrustning rycka och lönen tryckas ner till under nivån i kollektivavtalet. Det gäller att hela tiden hålla koll.

I ett av fodralen på Joakim Guttmans jacka finns ett fodral för en kommunikationsradio. Den används vid sprängningar. Flaggvakterna ger klartecken att inget fordon och ingen person passerar. Snart är det dags att slå på kommunikationsradion. Tiden för förmiddagens stora sprängning närmar sig.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Andra läser

Krönika

Gräv i vår historia!

Inom fackföreningsrörelsen talar vi med stolthet om vår historia. Vi påminner om hur tidigare generationer har tagit de strider som gör att saker som semester och arbetsveckans längd framstår som självklarheter. Men vi skulle kunna använda vår historia mycket mer i det fackliga arbetet.

Kultur

Berättelser om de finska krigsbarnen

Ungefär 70 000 finska barn reste till Sverige efter att Sovjetunionen anföll Finland under andra världskriget. 15 000 av de blev kvar i Sverige.