Johan Danielsson: Nu attackerar vi arbetslivskriminaliteten

Seko Stockholms årsmöte inleddes med ett föredrag av den biträdande arbetsmarknadsministern Johan Danielsson. På mötet riktade han särskilt fokus mot frågan om arbetslivskriminalitet. Uttrycket står för arbetsgivare som grovt utnyttjar anställda eller som fuskar sig till offentliga bidrag.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

En orsak till arbetslivskriminaliteten, menar Danielsson, är att arbetsgivare i princip helt fritt kan hämta arbetskraft från andra länder.

– Det har öppnat för en modern slavhandel, menade Danielsson.

För att mota bort arbetskriminaliteten måste tre saker göras, säger Danielsson.

– Det handlar om att göra det svårare att fuska, att det ska bli enklare att få fast oseriösa arbetsgivare och att straffen ska bli mer kännbara. Som ett led i detta har regeringen beslutat om att öppna sju regionala enheter i kampen mot arbetslivskriminalitet. Inom ramen för dessa enheter kommer flera olika myndigheter att samverka. Det ska också bli fler inspektioner av arbetsplatser.

En väg att motverka kriminaliteten i arbetslivet är att ge regionala skyddsombud ett ökat tillträde till arbetsplatser där det finns kollektivavtal.

– Men det säger Moderaterna nej till. De pratar gärna om att motverka arbetslivskriminalitet men om det innebär ökade fackliga befogenheter sätter de sig på tvären.

Danielsson underströk också vikten av hårdare kontroller i samband med offentliga upphandlingar.

– Vid upphandlingarna är det inte rimligt att enbart bedöma anbuden utifrån lägsta kostnad. Det är nödvändigt att också väga in andra faktorer. Däribland att ställa krav på kollektivavtal och goda villkor för de anställda.

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.