Johan Danielsson (S): ”Svenska kollektivavtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden”

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– Ordning och reda på arbetsmarknaden, det kommer att bli mitt mål i Europaparlamentet, säger Johan Danielsson, som står som andra kandidat på Socialdemokraternas lista och som har lanserats hårt av LO. Det mesta talar för att han kommer att få en plats i parlamentet efter valet.

Detta behöver du veta om EU-valet! Det är val till Europaparlamentet den 26 maj. Första Linjen presenterar fakta om EU och de politiska grupperingar som finns i Europaparlamentet, men framför allt presenterar vi hur EU påverkar arbetsmarknaden. Detta sker genom intervjuer med två av kandidaterna till Europaparlamentet, Johan Danielsson (S) och Malin Björn (V), men också genom en intervju med avgående ledamoten Marita Ulvskog (S).

Ordning och reda på arbetsmarknaden betyder framför allt en sak för Johan Danielsson, att de nationella kollektivavtalen ska gälla för alla arbetstagare. För svensk del betyder det att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

– Genom utstationeringsdirektivet och utstationeringslagen i Sverige togs steg i rätt riktning, nu går det att ställa krav på att arbetstagare som jobbar i Sverige men är anställda av entreprenörer i andra EU-länder ska ha lön och övertidsersättning i enlighet med kollektivavtal, men fortfarande finns det luckor som behöver täppas till.

Ett grundproblem, enligt Johan Danielsson, är att länder som börjar ställa krav på drägliga villkor för arbetskraft från andra EU-länder kontinuerligt riskerar att bli stämda av EU-domstolen för att försvåra den fria rörligheten.

– Därför måste makt flyttas från EU-domstolen till politiker både nationellt och inom EU. Det måste vara möjligt att ställa krav på att kollektivavtal ska gälla utan att bryta mot EU:s regelverk.

Johan Danielsson menar att dessa problem är särskilt stora inom branscher som bygg, transport och städ. Ibland är villkoren fasansfulla.

– Som när byggnadsarbetare från andra länder tvingas bo på arbetsplatsen eller när långtradarchaufförer har ett så pressat schema att de tvingas köra fast de är uttröttade.

För Johan Danielsson handlar det också om att företag som under en längre tid verkar i Sverige ska etablera sig på riktigt.

– Idag kan företag agera i Sverige under lång period utan att bli registrerade här. Ibland tänjer de på reglerna, i andra fall är det lagbrott. Konsekvensen blir att kollektivavtalen inte följs fullt ut, att arbetstagarna inte får del av det sociala skydd som de har rätt till och att företagen inte betalar skatt i Sverige.

Den svenska arbetsmarknaden styrs i hög grad av överenskommelser som sluts mellan arbetsmarknadens parter. En starkare social dimension inom EU med fler bindande regler skulle kunna flytta fram positionerna för arbetstagarna i många EU-länder där de fackliga organisationerna är svaga, men för svensk del skulle det kunna innebära att parterna, och därmed också de fackliga organisationerna, fick mindre inflytande. Hur ser Johan Danielsson på detta?

– Jag är inte oroad. Hittills har Sverige inte drabbats av arbetsmarknadsregler från EU som hotar den svenska modellen. Det är en myt som sprids av de borgerliga partierna. Det stora problemet är istället att vi har en osund konkurrens i Europa, att länder kan få fler investeringar och vinna på att ha dåliga villkor.

En svårighet är att det är en markant borgerlig majoritet i europaparlamentet, då kan det bli svårt att få igenom förslag som gynnar Europas arbetstagare.

– Det stämmer att vi är tvungna att få stöd från delar av borgerligheten, som de liberala, för att få igenom våra förslag. Men jag tror den strategin är möjlig. Under den mandatperiod som varit har Marita Ulvskog varit skicklig på att nå sådana uppgörelser. Det finns också borgerliga politiker och partier som vi kan vara oense med i många frågor men ense i andra. Macron är ett exempel, jag tycker att han har fel i mycket, men han står för principen att lika lön för lika arbete ska gälla inom EU-länderna. Svenska liberalernas stöd till den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett annat exempel. Däremot kan vi notera att övriga svenska borgerliga partier hör till de starkaste motståndarna till den sociala dimensionen inom EU. De hamnar konsekvent på fel sida.

Om de högerradikala partierna går fram i valet till Europaparlamentet skulle maktförhållandena kunna ändras i grunden.

– Vi vill att åtminstone delar av den borgerliga gruppen och liberalerna ska göra upp till vänster, men blir de högerradikala partierna större finns risk för en kantring. Då kommer fler borgerliga lockas av att göra upp högerut. Därför är det enormt viktigt att arbetarrörelsen mobiliserar inför valet och får många att gå och rösta.

Sedan början av året har Johan Danielsson drivit en intensiv valkampanj. När denna telefonintervju genomförs är han på väg till Linköping för att hålla nya valmöten.

– Kunskaperna om EU är ofta låga och på arbetsplatserna är inte alltid intresset på topp. Men nu börjar det märkas att vi närmar oss valet, intresset har ökat, säger Johan Danielsson.

Text: Mats Wingborg
Foto: LO

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.