Johan Pettersson: ”Jag är stolt över Sekos försäkringar”

– Få inser nog hur förmånliga medlemsförsäkringarna är. De har verkligen ett stort värde. Jag känner mig stolt över det vi kan erbjuda, säger Johan Pettersson, ansvarig för försäkringsfrågor på Seko Stockholm.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

En viktig nyhet, berättar Johan Pettersson, är att det går att ansluta sig även till Helps tilläggsförsäkringar, även om man inte valt dem från början.

– Även det är det värt att göra. Där ingår mycket. Sedan finns det en viss karens från när man ansluter sig till dess att försäkringen börjar gälla.

Johan Pettersson

Johan Pettersson har också en uppmaning. Den som råkar ut för en arbetsplatsolycka eller för en arbetsskada nås ofta av erbjudanden från försäkringsbolaget Insurello, men det är inte säkert att de erbjuder de bästa lösningarna.

– Börja alltid med att ta kontakt med din lokala fackliga organisation och finns det ingen klubb går det att ta kontakt med mig. Vår erfarenhet är att Insurellos ersättningsnivåer är lite låga jämfört med de ersättningar vi har fått igenom.

Johan Pettersson har också en annan uppmaning, att ta kontakt med facket så snart som möjligt vid olyckor och skador i arbetslivet.

– Det underlättar handläggningen ju snabbare man är.

Vid arbetsolycka eller arbetsskada ska det alltid ske en anmälan till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Arbetsgivaren är skyldig att göra en sådan anmälan, men den anställde bör kontrollera att det verkligen skett.

– Finns ett kollektivavtal som innefattar avtalsförsäkringar via AFA ska det också ske en anmälan dit och den ska göras av den anställde själv.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Fakta. Försäkringar som du får som medlem i Seko:

• Medlemsolycksfall:
– Olycksfallsersättning – schablon vid skada som kräver vård (år 1).
– Akutersättning – schablonersättning (fr dag 8) baserad på akut sjuktid max 180 dagar.
– Sjukhusvistelse – schablonersättning 200 kr/dag max 180 dagar.
– Tandskadekostnader – faktiska kostnader.
– Övriga kostnader (hemhjälp, skadade glasögon, kläder mm).
– Kroppsskadeersättning – engångsbelopp utifrån skadetyp (behandling minst 8 dagar).
– Medicinsk invaliditet – bestående nedsättning, engångsbelopp (efter 1 år).
– Krisförsäkring – samtalsstöd.

• Barngrupplivförsäkring.

• Kompletterings TGL:
– Gäller för medlem som inte omfattas av en kollektivavtalad tjänstegruppliv-försäkring, eller liknande försäkring, genom sin arbetsplats.
– Ersättningar som kan utbetalas vid dödsfall (2023):
– Helt grundbelopp – högst 315 800 kr och som lägst 52 500 kr – Barnbelopp – högst 105 000 kr och som lägst 52 500 kr.
– Begravningshjälp – 26 250 kr.
– Medförsäkrad utan egen TGL – viss ersättning.

• Inkomstförsäkring 2023:
– Lön 33 000 kr (a-kassans tak).
– Har arbetat och varit medlem i Seko och a-kassa i mer än 12 månader.
– Ersättning max 100 ersättningsdagar.
– Ersättning tillsammans med a-kassa ger cirka 80 procent av ersättningsgrundande inkomst.
– Inget tak.

• Folksam – Medlemsförsäkring – tillval:
– Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och medförsäkrad.
– Medlemsolycksfall Fritid komplettering för medlem.
– Medlemsolycksfall Fritid för medförsäkrad.
– Hemförsäkring.
– Medlemsbarn / Gravidförsäkring.
– Medlemsspar.
– För seniorer: – Olycksfall 60+ – Diagnos 60+.

• HELP – juristförsäkring – ett möjligt tillval för medlemmar:
– 30 kr per månad.
– Obegränsat antal timmars rådgivning per år.
– Gäller såväl rådgivning som rättegångskostnader.
– Försäkringen omfattar hela hushållet (samt hemmaboende barn
under 20 år).
– Köp- och konsumenträtt.
– Familjerätt – samboavtal, vårdnadstvist.
– Arvsrätt – testamente, bouppteckning.
– Bostad och egendom.
– ID-stöld.
– Sjukpenning och sjukersättning.
– Körkortsfrågor.

Mejladress till Johan Pettersson, försäkringsansvarig på Seko Stockholm: johan.pettersson@seko.se

Andra läser

Boktips

Tre reportageböcker att läsa i hängmattan

Stormvarning från Kina Gunnar Lindstedt. Natur och Kultur, 2023. En svart Volkswagen Magotan kör i hög fart in på universitetsområdet vid Hebeiuniversitetet i Baoding. Den