Klubb 111 får Jämlikhetspriset

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tunnelbaneklubben lyfte villkoren för lokalvårdarna efter 20 år av kamp.

Klubb 111 har fått Jämlikhetspriset. Orsaken är att klubben drivit igenom förbättringar för lokalvårdarna. De tidigare individuella lönerna har ersatts av en lönetrappa, vilket skapat ett starkare skydd. Chefer kan inte längre hota enskilda lokalvårdare med lägre lön.

Sekos klubb 111 organiserar flera grupper i Stockholms tunnelbana, däribland förare, kundservicevärdar, stationsvärdar (som tidigare kallades för spärrvakter) och lokalvårdare. Länge höjdes lönerna för förare och värdar efter en fastlagd lönetrappa, medan lokalvårdarna hade individuella löner.

– Problemet var dubbelt. Dels var lönerna för lokalvårdarna låga. Dels blev de utsatta för godtyckliga bedömningar. De visste aldrig om de skulle få en lönehöjning eller på vilka grunder. Många stannade i löneutvecklingen utan att veta varför. Arbetsgivaren försökte också straffa fackligt aktiva lokalvårdare genom att inte höja deras löner, säger Jannis Konstansis, ordförande i klubb 111.

Den orättvisa behandlingen av lokalvårdarna hade rötter långt tillbaka
i tiden. Jannis Konstansis blev fackligt aktiv när han började köra tunnelbana 1999. Redan då fanns problemet.

– På den tiden hette arbetsgivaren Veolia. Klubben ställde krav på förändringarna och lokalvårdarna var upprörda, men Veolia vägrade lyssna. När MTR tog över ansvaret för driften av tunnelbanan 2009 började vi rikta kraven mot dem i stället. Förutom att vi lyfte kravet i förhandlingarna ordnade vi flera olika aktioner och namninsamlingar.

Det skulle ta nästan två årtionden av kamp innan klubb 111 fick igenom sitt krav. Segern uppnåddes i förhandlingarna med MTR 2018. Men ända in i slutet var turerna många.

– Först fick vi mer eller mindre klartecken från MTR, men plötsligt hävdade företaget att de skulle bli för dyrt att avskaffa de individuella lönerna för lokalvårdarna. I det läget kallade vi till ett nytt medlemsmöte.

Klubb Seko 111 har genom konsekvent arbete under flera år kunnat kraftigt förbättra löne- och arbetsvillkoren för lokalvårdarna i tunnelbanan. Klubben har visat på styrkan i ett fackligt arbete som bygger på demokrati och solidaritet.

Motiveringen till att Klubb 111 tilldelades Jämlikhetspriset på 100 000 kronor för år 2020.

Det som till sist ledde fram till segern var att ett enigt medlemsmöte beslutade att all trafikpersonal skulle avstå 0,36 procent av de planerade lönelyftet till förmån för lokalvårdarna samt att lokalvårdarna med de högsta individuella löner skulle få sina löner frysta under två år. Det sistnämnda handlade om några enstaka lokalvårdare som hade fått löner på mer än 25 000 kr i månaden.

– Då föll MTR:s sista argument. Vi fick med andra ord igenom våra krav genom en segdragen kamp och genom att andra medlemmar avstod några smulor till förmån för dem med sämst villkor.

Även med den nya trappan är samtidigt lönen för en lokalvårdare sämre än för andra yrkeskategorier. I dag är ingångslönen 19 300 kronor i månaden för att sedan successivt trappas upp till slutlönen på 23 701 kronor i månaden. Ovanpå detta tillkommer ob-tillägg.

– Nu kan arbetsgivaren inte miss-gynna enskilda individer. Alla lokal-
vårdare vet att de är garanterade denna löneutveckling.

Reaktionen efter framgången var väldigt positiv bland lokalvårdarna.

– Vi var mycket nöjda. Nu kan cheferna inte längre skrämma oss. Tidigare blev enskilda individer hotade med att de inte skulle få del av löneutvecklingen. Nu har cheferna inget inflytande på våra löner. Det var ett steg mot ökad rättvisa, säger Semere Gerezgiher som arbetat som lokalvårdare i tunnelbanan sedan 1999 och som sitter i klubbstyrelsen.

Ett annat tecken på att lokalvårdarna är nöjda med klubbens arbete är den höga fackliga anslutningen. Omkring 90 procent av de cirka 200 lokalvårdarna är medlemmar i klubben. I andra branscher är organisationsgraden bland lokalvårdare betydligt lägre.

Jannis Konstansis var med och förhandlade med MTR om lokalvårdarnas löner. Klubb 111 sköter alla lokala förhandlingar själva utan att blanda in ombudsmän. I vilken mån förtroendevalda förhandlar själva på lokal nivå ser väldigt olika ut inom den fackliga sfären. I vissa förbund sköts även lokala förhandlingar för det mesta av en ombudsman. Sedan beror det på hur starka de lokala klubbarna är. Saknas en lokal struktur av förtroendevalda finns ofta inget annat val än att ta hjälp av ombudsmän. Men så är inte fallet när det gäller klubb 111. Det är en aktiv klubb, men många förtroendevalda, 1 500 medlemmar, en egen webbsida och en vana att förhandla.

– Vi är alltid två företrädare från klubben vid förhandlingarna. Sedan förankras alla förslag i klubbens förhandlingsgrupp där de olika yrkesgrupperna inom tunnelbanan finns representerade. Vid viktiga beslut kallar vi också till medlemsmöten.

Striderna kring lokalvårdarna har lugnat ner sig, men fortfarande dyker det upp konflikter. En sådan handlar om ifall en nyanställd lokalvårdare ska kunna få gå in direkt på en högre nivå i lönetrappan om han eller hon har tidigare yrkeserfarenheter.

– Enligt avtalet räcker det inte med att ha städat tidigare för att komma in på en högre nivå, det krävs att yrkeserfarenheten är inom samma bransch, det vill säga inom spårtrafiken. Men detta är något som vi måste bevaka hela tiden, säger Jannis Konstansis.

Nu väntar en större förändring för lokalvårdarna, en utveckling som klubben är missnöjd med. MTR vill vidga möjligheten att ta uppdrag och har därför bildat en nytt bolag med namnet MTRF. Dit kommer alla lokalvårdare att föras över. Tanken är att lokalvårdarna även ska kunna jobb inom andra sektorer. Det betyder också att lokalvårdarna blir tvungna att bilda en egen klubb, de kommer inte längre ha samma arbetsgivare som medlemmarna i klubb 111. Fram till den 1 december har klubb 111 fortfarande rätt att förhandla för lokalvårdarna, men därefter tar det slut. I januari ska lokalvårdarna bilda en egen klubb.

– Men vi kommer fortsätta att samverka nära mellan klubbarna. Vi kommer också att fortsätta att bevaka deras intressen. Men visst finns en oro. Inte minst är många lokalvårdare oroliga över att de ska slängas runt mellan olika verksamheter och inte bara städa i tunnelbanan.

Det råder ingen tvekan om att klubb 111 kommer att fortsätta att slåss. Agendan handlar inte bara om medlemmarnas villkor och om lokalvårdarnas villkor, som nu blir tvungna att bilda en egen klubb. Sedan länge är klubben indragen i flera stridsfrågor och arrangerar ofta egna kampanjer och demonstrationer, ibland tillsammans med Seko Stockholm, ibland i egen regi. Frågor som stått särskilt högt på dagordningen under senare år har varit strejkrätten, LAS-frågan och villkoren för sopåkarna i Stockholm.

– När de var i konflikt fick de stöd från oss.

Även det internationella engagemanget är viktigt för klubb 111. Ofta handlar det om att stödja arbetare i andra länder som jobbar med transporter, som strejkande tågförare i Frankrike. Men ibland kan det också handla om bredare solidaritetsfrågor, som stöd till fackliga organisationer i Grekland.

Men stundtals råder frustration över att genomslaget inte blir tillräckligt. På en punkt är också Jannis Konstansis missnöjd med reaktionerna efter den fackliga segern som gav lokalvårdarna tarifflöner.

– Vi gav många argument för att det är problematiskt med individuella löner. Vi hade hoppat på att fler skulle hänga på och ta del av våra erfarenheter, som exempelvis sjuksköterskorna. Men den responsen har på det stora hela uteblivit.

Text & foto: Mats Wingborg

Fakta. Lönerna enligt avtalet som slöts 2019

Lokalvårdarna har en ingångslön på 19 300 kr i månaden och en slutlön på 23 701 kr.
Stationsvärdarna har en ingångslön på 22 543 kr i månaden och en slutlön på 26 736 kr.
Kundservicevärdarna har en ingångslön på 23 657 kr i månaden och en slutlön på 28 023 kr.
Tunneltågförare har en ingångslön på 23 939 kr i månaden och en slutlön på 30 206 kr.
Det finns vissa yrkesgrupper i klubben som fortfarande har individuella löner, till exempel klottersanerare.

Fakta. Jämlikhetspriset

Stiftelsen Jämlikhetsfonden delar årligen ut två priser. Ett jämlikhetspris på 100 000 kronor och ett hederpris på 10 000 kronor. 2020 gick jämlikhetspriset till Sekos klubb 111 och hederspriset till författaren Nina Björk. Jämlikhetsfonden har grundats av tankesmedjan Katalys och Per Sundgren. I styrelsen ingår bland annat Ingela Edlund, hon har tidigare varit förbundssekreterare i Seko och LO:s andre vice ordförande.

Fakta. Klubb 111

Hemsida: klubb111.wordpress.com
Tidning: Klubb 111-nytt
Antal medlemmar: 1 500
Del av: Seko Stockholm och LO-förbundet Seko
Klubben samverkar också speciellt med andra Seko-klubbar inom MTR. Det handlar bland annat om MTR-Pendeltåg, MTR-Tech (reparationer) och MTR-Express.
Klubben har också samarbete med andra LO-klubbar inom offentliga transporter, som Kommunal som organiserar busschaufförer.

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.