Menzies: ”Anställda får betala ett avdrag på en ersättning de inte får”

För 26 år sedan privatiserades en stor del av markserviceverksamheten på Arlanda, men ännu idag handlar flera om de fackliga tvisterna om konsekvenserna.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– Menzies är ett av tre företag vid flygplatsen som bland annat sköter incheckning och lastning. Avtalet mellan Seko och Menzies bygger på det gamla statliga avtalet med Luftfartsverket, men det är hackat i kanterna, säger Ky Lindholm som är ordförande för Sekos klubb Menzies.

Särskilt uppseendeväckande, enligt Ky Lindholm, är uträkningen av sjuklönen. Uträkningarna ska ske på grundval av fast lön samt rörlig lön året innan. Till de rörliga lönedelarna hör bland annat ersättning för obekväm arbetstid. Vanligen motsvarar den rörliga delen cirka 10 procent av den fasta lönen. Avrundat handlar det om cirka 200 kronor i ob-tillägg per dag. Sjuklönen är samtidigt bara 80 procent av lönen. Det betyder att 20 procent ska dras bort, kvar blir 160 kronor.

– Problemet är att avtalet rensats på de kommentarer som tidigare fanns för hur sjuklönen skulle beräknas. Det har utnyttjats av arbetsgivaren som inte längre betalar ut någon sjuklön alls för den rörliga lönedelen.

Fortfarande finns anvisningarna i avtalet om att göra ett avdrag på 20 procent av den rörliga delen. Den anställde får alltså inte den rättmätiga ersättningen på cirka 160 kronor, men får betala avdraget på 40 kronor per dag.

– Vad som nu sker är med andra ord att arbetsgivaren gör ett avdrag på en ersättning som inte betalas ut. Det är en fullständigt unik konstruktion, säger Ky Lindholm.

En annan sak som är viktigt för klubb Menzies är att få behålla tarifflönerna. Idag är ingångslönen 22 000 kronor i månaden för att sedan successivt höjas till slutlönen på 30 000 kronor. Lönehöjningarna följer trappsteg och anställda flyttas upp på årsbasis. Detta system vill arbetsgivaren ersätta med ett system med individuella löner. Trappstegen ska ersättas med en lönerevision där de som företaget tycker är individuellt duktiga ska premieras.

– Förslaget handlar om att pressa kostnaderna. Inte minst skulle de som har jobbat ett tag inom företaget få stå tillbaka. Dessutom skapas ett större utrymme för godtyckliga bedömningar.

Utöver Menzies bedriver även Aviator och SAS likartad verksamhet på Arlanda, det vill säga ansvarar för incheckning av bagage, koordinerar tankning och catering samt lastar och lossar bagage. Inom branschen kallas detta för att alla tre är ”handlingbolag”.

– Problemet idag är att de anställda inom dessa företag inte arbetar under samma avtal. Det betyder att det inte råder konkurrensneutralitet. Genom att pressa villkoren kan företagen uppnå fördelar och när villkoren ska pressas handlar det framför allt om att spara pengar på personalen. Omkring 80 procent av företagens kostnader är personalkostnader.

Helst skulle Ky Lindholm se att det upprättades ett kartellavtal. Då skulle det vara möjligt att uppnå konkurrensneutralitet.

– Det skulle också ligga i linje med LO:s organisationsplan. Vi har lyft den här frågan, men ännu återstår många steg innan ett sådant avtal kan bli verklighet.

På längre sikt förespråkar Ky Lindholm ett nytt kartellavtal. På kort sikt handlar det om att åtgärda de omedelbara bristerna i avtalet. Ky Lindholm har haft flera diskussioner med Seko centralt om vad som bör bli nästa steg.

– Vad vi nu hoppas är att Seko säger upp det så kallade kommunikationsavtalet och tar strid för både sjuklönen och för att vi ska få behålla tarifflönerna.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Andra läser

Tågvärdarna

Ta tillbaka tågvärdarna

Seko tunnelbanan har antagit ett uttalande till stöd för ordförande och vice ordförande på Pendelklubben som båda blivit uppsagda.