Mer våld inom SiS

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– Det har skett en tydlig ökning av våld mot anställda inom SiS. Trenden är oroande, säger Frida Strandberg Landin, som sitter i styrelsen för Seko SiS och arbetar vid ungdomshemmet Långanäs utanför Eksjö.

Frida Strandberg Landin berättar att det ofta är stor omsättning på personalen inom SiS. En orsak till det är att många anställda upplever otrygghet. Den stora omsättningen innebär i sin tur att det kan vara svårt att hitta utbildad och kompetent personal.
– Många tycker att de utsätter sig för stora riskmiljöer till en låg lön. Men verksamheten blir lidande av omsättningen. Det är ett oerhört komplext arbete där det är viktigt med kontinuitet. Det handlar om tvångsvård där klienterna inte är där av fri vilja. Samtidigt är det avgörande att försöka motivera klienterna är komma ur drogmissbruk och bort från kriminalitet.

Uttalande:
Vi behöver en dräglig arbetsmiljö

På ungdomshemmet Långanäs, där Frida Strandberg Landin arbetar, finns drygt 30 klienter mellan 12 och 21 år. Personalen består av omkring 250 anställda, däribland behandlingsassistenter, sjuksköterskor, administratörer, psykologer etc. Ett 70-tal är medlemmar i Seko.
– Själv har jag arbetat på Långanäs i snart 10 år. Det är väldigt omväxlande. Ingen dag är den andra lik. Det som skapar motivation är när det går bra för klienterna. Det gäller att så ett frö, att få dem att förstå att livet kan se annorlunda ut och att det finns utvägar. Men för att öka tryggheten behövs mer satsningar på personal, framför allt är det viktigt att få bort ensamarbetet.

Frida Strandberg Landin sitter inte bara i styrelsen för Seko SiS utan har också flera andra fackliga uppdrag. Hon är bland annat medlemsansvarig, sekreterare, kommunikationsansvarig, ungdomsansvarig och projektansvarig.

Fakta. Ny rapport från Seko visar på ökat våld mot personal inom SiS

En ny rapport från Seko visar att hot och våld mot personal inom SiS blivit vanligare. Av rapporten framgår följande:
Av Sekos medlemmar inom SiS uppger 65 procent att det förekommer hot på arbetsplatsen dagligen eller någon gång i veckan.
Vidare uppger 41 procent att det förekommer våld på arbetsplatsen dagligen eller någon gång i veckan.
Totalt uppger 60 procent att de själva har blivit utsatta för våld.
38 procent uppger att de har blivit utsatta för våld det senaste halvåret.

Läs mer i Sekos rapport En myndighet i förfall – En rapport om läget inom Statens institutionsstyrelser

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.