Mer våld inom SiS

Posted · Add Comment

– Det har skett en tydlig ökning av våld mot anställda inom SiS. Trenden är oroande, säger Frida Strandberg Landin, som sitter i styrelsen för Seko SiS och arbetar vid ungdomshemmet Långanäs utanför Eksjö.

Frida Strandberg Landin berättar att det ofta är stor omsättning på personalen inom SiS. En orsak till det är att många anställda upplever otrygghet. Den stora omsättningen innebär i sin tur att det kan vara svårt att hitta utbildad och kompetent personal.
– Många tycker att de utsätter sig för stora riskmiljöer till en låg lön. Men verksamheten blir lidande av omsättningen. Det är ett oerhört komplext arbete där det är viktigt med kontinuitet. Det handlar om tvångsvård där klienterna inte är där av fri vilja. Samtidigt är det avgörande att försöka motivera klienterna är komma ur drogmissbruk och bort från kriminalitet.

Uttalande:
Vi behöver en dräglig arbetsmiljö

På ungdomshemmet Långanäs, där Frida Strandberg Landin arbetar, finns drygt 30 klienter mellan 12 och 21 år. Personalen består av omkring 250 anställda, däribland behandlingsassistenter, sjuksköterskor, administratörer, psykologer etc. Ett 70-tal är medlemmar i Seko.
– Själv har jag arbetat på Långanäs i snart 10 år. Det är väldigt omväxlande. Ingen dag är den andra lik. Det som skapar motivation är när det går bra för klienterna. Det gäller att så ett frö, att få dem att förstå att livet kan se annorlunda ut och att det finns utvägar. Men för att öka tryggheten behövs mer satsningar på personal, framför allt är det viktigt att få bort ensamarbetet.

Frida Strandberg Landin sitter inte bara i styrelsen för Seko SiS utan har också flera andra fackliga uppdrag. Hon är bland annat medlemsansvarig, sekreterare, kommunikationsansvarig, ungdomsansvarig och projektansvarig.

Fakta. Ny rapport från Seko visar på ökat våld mot personal inom SiS

En ny rapport från Seko visar att hot och våld mot personal inom SiS blivit vanligare. Av rapporten framgår följande:
Av Sekos medlemmar inom SiS uppger 65 procent att det förekommer hot på arbetsplatsen dagligen eller någon gång i veckan.
Vidare uppger 41 procent att det förekommer våld på arbetsplatsen dagligen eller någon gång i veckan.
Totalt uppger 60 procent att de själva har blivit utsatta för våld.
38 procent uppger att de har blivit utsatta för våld det senaste halvåret.

Läs mer i Sekos rapport En myndighet i förfall – En rapport om läget inom Statens institutionsstyrelser

Text & foto: Mats Wingborg