MTR tvingades betala böter till Pendelklubben

Posted · 1 Comment

Under våren 2019 konstaterade Pendelklubben, som organiserar bland annat tågvärdar och stationspersonal anställda på pendeln i Stockholm, att arbetsgivaren MTR hade låtit många anställda arbeta betydligt mer övertid än vad som är tillåtet enligt avtal. Den höga omfattningen av olovlig övertid innebar att MTR skulle betala ut böter till fackklubben på 150 000 kronor. Detta slogs också fast i förhandlingsprotokollet från de 20 april. MTR erkände att de var skyldiga att betala ut beloppet.

Sedan hände ingenting. Inga pengar kom till Pendelklubben trots att klubben i mitten av juli skickade påminnelser till förhandlingschefen, ekonomichefen och VD:n inom MTR Pendeltågen. Företrädare för MTR hävdar att frågan hamnade mellan olika stolar och att olika missförstånd gjorde att inga pengar betalades ut. MTR skyller också på att företaget bytt många chefer och att alla rutiner därför inte hunnit komma på plats.

Marta Aguirre, ordförande Pendelklubben

I början av september 2019 skickade Pendelklubben ärendet till Kronofogden. Först då blev det fart på MTR. Inom två dagar hade bötesbeloppet betalats ut till fackklubben.
– Vi kommer arrangera någon aktivitet för medlemmarna för pengarna. Men det var egentligen inte själva ersättningen som var avgörande för oss. Klubben skulle klara sig bra ändå. Däremot tycker vi det är oacceptabelt med den olagligt höga nivån på övertiden. Vi ville sätta press på arbetsgivaren, säger klubbordföranden Marta Aguirre.

Seko Pendelklubben har idag nästan 800 medlemmar och är en av de största klubbarna inom Seko Stockholm.