Ledare Karin Åkersten

Nu öppnar vi upp igen

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Visst är det så att vi under pandemin gått igenom en historisk kris. Vi upplevde oro och sorg och befann oss i en väldigt märklig tillvaro under en lång tid. Plötsligt stängdes vårt samhälle och vi fick alla anpassa oss till det. En stor del av oss som är medlemmar i Seko gick till jobbet precis som vanligt. Däremot pausades allt som inte var absolut nödvändigt. Alla möten och utbildningar ställdes in.

Ganska snabbt började arbetet med att hålla utbildningar och möten digitalt i stället. Vi visste ju inte hur långvarigt det skulle bli. Nu har snart två år gått och mycket av mötesverksamheten har kunnat göras digitalt. Flera av våra utbildningar går nu att göra på nätet. Frågan är om vi nu när samhället öppnas upp och vi kan återgå till fysiska möten och utbildningar kanske ska göra något annorlunda och använda oss av det som vi har utvecklat under den här tiden.

Allt har inte fungerat jättebra. Vissa delar av vår organisation har haft större utmaningar än andra, vilket har gjort att de har släpat efter under den här perioden. Det kräver nu sitt jobb för att komma ikapp. Något som har visat sig väldigt tydligt är att det är stora skillnader mellan de som kan utnyttja det digitala utbudet och de som inte kan det. Det kan handla om att datorer och smarta telefoner är dyra att köpa och för att kunna gå en utbildning digitalt behöver du ha tillgång till en dator. För att kunna hålla ett digitalt medlemsmöte behöver du ha koll på tekniken själv innan du hjälper andra, där finns ett utbildningsbehov hos en del av våra förtroendevalda.

Vi behöver också se över hur teknik och smarta lösningar blir tillgängligt för alla våra medlemmar. Även om vi nu kan återgå till fysiska möten – och jag och många andra har längtat efter att få ses ”på riktigt” – så är det viktigt att vi erbjuder framför allt våra utbildningar digitalt till viss del också i fortsättningen.

För en hel del av våra medlemmar kan långa resvägar och vardagspusslet innebära att det helt enkelt är för krångligt att komma iväg på en utbildning, fast viljan finns. Då är det klokt om vi fortsätter att erbjuda de digitala utbildningarna som alternativ, på så sätt kan fler få möjligheten att gå en facklig utbildning.

Kan vi som förtroendevalda fortsätta utveckla våra mötesformer och även framöver erbjuda möjligheten att delta på medlemsmöten både på plats och digitalt så kan det i bästa fall göra så att fler kommer på våra möten. Kanske kan det också lätta lite på stressen i vardagen för de som trots fullt schema vill vara med och tycka till.

Karin Åkersten, ordförande Seko Stockholm

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.