Oenighet om hur fler ska kunna rekryteras till fängelserna

– Kriminalvårdarnas arbetsvillkor och löner måste bli bättre. Annars kommer det bli svårt att rekrytera ny personal, säger Johanna Hakala, ordförande i Sekos klubb vid Hall. Den nya anstaltschefen Johan Molinder håller inte helt med, men är överens om att fler behöver rekryteras.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Johanna Hakala menar att arbetsuppgifterna för kriminalvårdarna på Hall har utvidgats, men att lönerna står och stampar. 

– Det är allvarligt i ett läge med allt fler intagna. Det behövs mer personal, men det är svårt att få hit ny personal. Många är inte beredda ta ett krävande jobb med obekväma arbetstider med dagens låga löner. Det har också lett till en hög personalomsättning.

Det exakta löneläget för kriminalvårdare är samtidigt inte helt enkelt att beskriva. Johanna Hakala säger att det finns betydande skillnader inom olika delar av vården, men att de anställda vid Hall har bland de lägsta lönerna. 

– Grundlönen här ligger i bästa fall kring 28 000 kronor i månaden, sedan tillkommer tillägg för övertid etc. Själv jobbar jag varannan helg med pass som sträcker sig från 7:00–19:00 Sedan finns annan personal som jobbar natt, vanligen från 17:30 till 7:00 på morgonen efter. De får ett större övertidspåslag.

Johan Molinder började som anstaltschef på Hall den 1 september i år. Han säger att det därför är för tidigt för honom att uttala sig om specifika villkor på anstalten, men att han däremot kan ge en generell beskrivning av arbetsvillkoren inom kriminalvården. 

– Min bild är att det är en trygg och säker arbetsmiljö. Jämfört med andra länder har vi också en hög personaltäthet med omkring en anställd per klient på de slutna anstalterna och häktena. 

Johan Molinder tycker också det är fel att beskriva personalomsättningen som ovanligt hög. Han ser inte heller någon påtaglig ökning av personalomsättningen inom kriminalvården. 

– Det är viktigt att skilja på intern och extern rörlighet. Många inom kriminalvården vidareutbildar sig och får nya uppgifter inom vår egen verksamhet. Det är positivt. Sedan förekommer förstås extern rörlighet, att anställda lämnar för andra arbetsgivare. Men min uppfattning är att den externa rörligheten inte sticker ut jämfört med arbetsmarknaden i stort.

På en punkt är emellertid Johanna Hakala och Johan Molinder överens. Båda menar att det finns ett stort behov av att rekrytera mer personal.

– Kapaciteten inom kriminalvården byggs ut i snabb takt. Det betyder att vi behöver mer personal inom hela verksamheten. Det handlar om fler kriminalvårdare, men också om många andra yrkeskategorier, som sjukvårdspersonal och administratörer. När de blir fler klienter på anstalterna så växer också överbyggnaden inom kriminalvården på regional och central nivå, säger Johan Molinder.

En effekt av att det döms ut längre fängelsestraff är att det blir vanligare med dubbelbeläggning i cellerna. Det sker helt enkelt genom att det ställs in en dubbelsäng. Även på Hall förekommer en viss dubbelbeläggning, även om det hör till undantagen.

– Fler intagna ökar arbetsbelastningen, men även dubbelbeläggningen som gör att det blir mer trångt. Dessutom ska Hall utvidgas, från dagens drygt 180 platser ska det bli fler än 300. Även den förändringen kommer innebära utmaningar för de anställda, kommenterar Johanna Hakala.

Johan Molinder betonar att det ännu är ganska liten omfattning på dubbelbeläggningen på Hall, men att det kan komma att ändras.

– Jag har erfarenhet av vad det innebär, på anstalten och häktet i Skänninge, där jag varit chef tidigare, är dubbelbeläggningen bland den högsta i landet.

Vad är då sammanfattningsvis viktigast för att klara den rekryteringen? På den frågan ger Johanna Hakala och Johan Molinder olika svar.

– Det enskilt viktigaste är att rejält höja lönerna, svarar Johanna Hakala.

Johan Molinder betonar i stället andra vägar för att öka intresset för jobben inom kriminalvården.

– Vi bör bli ännu bättre på att informera om det viktiga arbete kriminalvården gör och hur arbetet ser ut. Det finns många vrångbilder. Som att det är vanligt med våld mot de anställda. Visst finns det våldsbenägna klienter, men genom vår organisation och vårt arbetssätt kan vi kompensera för det. Kriminalvården är en trygg arbetsplats med stora möjligheter till utveckling.

Text: Mats Wingborg
Foto: Holger Ellgaard/Wikipedia commons

Fakta. Hall

Hall är en anstalt med 183 platser i säkerhetsklass 1, det vill säga den högsta säkerhetsklassen av slutna anstalter. Anstalten ligger fem kilometer utanför Södertälje. 

Andra läser