Ökade bränslepriser slår mot jobben

– Det finns tydliga indikationer på att företag drar ner på verksamheten och säger upp personal på grund av ökade bränslepriser. Ännu är dessa tecken ganska svaga, men de bör tas på allvar, läget kan snabbt förvärras, säger Lars Karlsson som är ombudsman på Seko Stockholm och som arbetar inom området Väg och Ban.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Lars Karlsson berättar att han sedan sommaren varit med och förhandlat med några företag inom väg- och ban som deklarerat att de har ”arbetsbrist” och därför dragit ner på antalet anställda.

– I sådana lägen frågar vi alltid om orsakerna till neddragningen. Det svar vi får är att det handlar om ökade priser på bränsle, framför allt diesel. Det gäller bland annat två företag som jag nyligen förhandlade med, ett som håller på med schaktverksamhet och ett annat som var inriktat på grovarbeten. I ena fallet handlar det om höga drivmedelskostnader och det andra fallet om minskad efterfrågan på vissa arbeten.

Lars Karlsson (bilden) menar att många underentreprenörer hamnar i ett dilemma. Ofta är de låsta av kontrakt med företag som NCC och Skanska och kan inte påverka intäkterna på kort sikt. Men det kan vara riskabelt att försöka härda ut och gå med förlust fram till årsskiftet då nya kontrakt ofta ska skrivas.

– En sådan strategi bygger på att de får bättre betalt när avtalen förnyas. Men det är oklart hur NCC och Skanska kommer att reagera. En möjlighet är att projekt avbryts eller skjuts upp. Då kommer efterfrågan på underentreprenörer att minska. I värsta fall får företagen inga nya beställningar. Det kan till sist leda till konkurs.

Men det är inte bara bränslepriserna som gått upp. Priset på AdBlue som används i avgasreningsutrustning har exploderat under bara de senaste månaderna och kostnaderna för olika former av materiel, som bland annat behövs vid reparationer, har ökat markant.

Ett annat tecken på att branschen sviktar är att det blivit vanligare att företag säljer av en del av sina fordon. 

– Däribland ligger många grävmaskiner ute till försäljning. Med de nuvarande bränslepriserna är det svårt att få lönsamhet i grävarbeten.

Lars Karlsson är ganska ny som ombudsman på Seko Stockholm. Han har tidigare varit ombudsman på Transport.

– Där är de nedåtgående kurvorna betydligt skarpare. Där har fler små åkerier slagits ut på grund av höga bränslepriser.

Samtidigt betonar Lars Karlsson att det ännu mest handlar om indikatorer och att den framtida utvecklingen är osäker. Under den absolut sista tiden har dieselpriserna till och med sjunkit något.

– Ännu finns inte heller någon oro bland medlemmarna i Seko. Signalerna som pekar på en nedgång ännu inte är tillräckligt starka. I princip alla medlemmar har också en fortsatt anställning och jobbar på för fullt. En del företag har också trappat ner en viss typ av jobb, men är fortfarande fullt aktiva inom andra områden. Då drabbas inte heller alla anställda.

Enligt Lars Karlsson är det många faktorer som kommer att avgöra vad som kommer hända framöver inom väg- och ban. 

– Bränslepriserna är en faktor, men det handlar också om inflationen över huvud taget och om Sverige får en ekonomisk nedgång även inom andra områden. Det finns ingen anledning till att skapa oro i onödan, men det behövs absolut en stärkt beredskap för att uppsägningarna på grund av arbetsbrist kan komma att öka även inom vår bransch.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Fakta. Vad är AdBlue?

AdBlue är ett namn på en produkt som används i viss avgasreningsutrustning med så kallad selektiv katalytisk reduktionsteknik, SCR-teknik. AdBlue är en mycket ren urealösning som i SCR-katalysatorn omvandlar skadliga kväveoxider, NOx, till ofarligt kväve och vattenånga. SCR-tekniken används främst i dieseldrivna fordon där höga halter av kväveoxider i avgaserna annars kan vara ett problem. AdBlue är inte är en bränsletillsats utan fylls på i en separat AdBlue-tank i din bil. Produkten ska inte fyllas i dieseltanken.

Andra läser