Ökning av hot mot personal i tunnelbanan

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– Hoten och trakasserierna i tunnelbanan har blivit vanligare. Varje vecka bli de kundservice-, och stationsvärdar som jobbar i tunnelbanan hotade av passagerare, säger Anki Mattsson, som idag arbetar på röda linjen söderut och som jobbat i tunnelbanan sedan 1977.

Anki Mattsson är aktiv som ersättande huvudskyddsombud för personalen inom kundservice i tunnelbanan. Genom den positionen får hon mycket information om hot och våld.

– Det vanliga är hot om våld. Det sker exempelvis ofta när stationsvärdarna och passageraren inte är överens om priset eller när någon inte vill betala för sin biljett.

Många kundservice-, och stationsvärdar mår dåligt av trakasserierna, men det är väldigt olika hur de reagerar.

– Tyvärr blir ofta de som jobbat länge mer hårdhudade och struntar i att anmäla vad de råkat ut för. Alla som blir hotade eller utsatta för våld ska egentligen skriva en så kallad trafikhändelserapport som ska lämnas till arbetsgivaren. Men många lämnar aldrig in någon rapport, därför är också mörkertalet stort och ingen vet exakt hur många hot som de anställda egentligen blir utsatta för. Min erfarenhet är att det förekommer åtminstone något hot varje dag på någon av våra 100 stationer.

Anki Mattsson uppmanar alla anställda att verkligen anmäla alla hot och trakasserier. Om fler skriver kommer mer upp till ytan och det blir lättare att driva opinion i frågan. Hon understryker också att det är enormt viktigt att arbetsgivaren tar hand om drabbad personal och följer upp hur de påverkats.

– Men det här är också en politisk fråga där många aktörer måste samverka för att få till en attitydförändring. Min bild är att det skett en negativ förändring av klimatet i samhället, det har blivit hårdare. Många uppfattar tunnelbanan som en ungdomsgård där de får göra vad de vill. Det behövs en bättre respekt för kollektivtrafiken och för dem som jobbar där.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Läs mer:
Seko: Nej till våld i spårtrafiken

Andra läser

Krönika

Stefan Pagliarini: The Sound of Silence

Ännu en dag vaknar vi upp till krigets trummor. Ett brutalt och meningslöst krig som går in i vårt sinne och påverkar vår vardag även

Nyheter

Hot om neddragningar av tågvärdar på Saltsjöbanan

Sedan tidigare är tågvärdarna på Saltsjöbanan avskaffade på sträckan mellan Igelboda och Solsidan. Men det är uppenbart att arbetsgivaren, Arriva, vill fortsätta avvecklingen av tågvärdarna.