Pendelklubben kräver svar om jäv

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

I ett öppet brev till Henrik Dahlin, VD för MTR Pendel, ställer Sekos Pendelklubb frågor om upphandling av städningen. Bakgrunden är att MTR den 1 maj 2018 tog över städningen i egen regi. Uppdraget att bygga upp städorganisationen gick till Magnus Freland, som äger konsultföretaget Visera. När Freland för sju månader sedan tillträdde som MTR:s städchef reagerade Seko på att han köpte tjänster av sitt eget bolag Visera. När Seko-tidningen skrev om frågan blev svaret från MTR att Freland inte själv fick attestera räkningarna.

Magnus Freland

Nu vill Pendelklubben ha svar på hur mycket MTR Pendel har betalt till Frelands bolag de två senaste åren. Frelands företag Visera har även anlitats för ”nollstädning” (en första grundstädning) på stationerna. Visera anlitade i sin tur utomstående städbolag att utföra detta (och tog provision på affären). Pendelklubben vill också ha svar på hur mycket Visera fått betalat från städbolagen som varit underleverantörer åt företaget.

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.