Postnord IPS: ”Klockan fyra på morgonen är trycket som störst”

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Klockan är 9.30 och arbetet vid Postnord IPS har gått in i en något lugnare fas. Betydligt stressigare var det klockan fyra på morgonen. Då är ofta trycket som högst.

I den stora upplysta hallen drar personalen vagnar med post som ska sorteras och ibland förberedas för inskanning. De anställda har likadana arbetskläder, åtminstone på överkroppen, tröjor i svart och blått. Högt uppe i taket lyser starka lampor. Ljuset studsar mot det blankstädade blå golvet.

IPS står för Internpostservice. Den stora anläggningen i den södra delen av Årsta skiljer sig också från andra postkontor. Postnord IPS sköter posthanteringen åt en rad företag och myndigheter. Det betyder att anställda vid kontoret både lämnar och hämtar post direkt vid kundernas kontor. Postnord IPS sköter också internposten åt kunderna och levererar post som skickas mellan kundernas olika kontor i Stockholm. De stora kunderna är bland annat ett antal storbanker, tunga svenska myndigheter och stora bostadsföretag. De exakta namnen på kunderna är en affärshemlighet.

– Många av våra anställda tillbringar också en stor del av sin arbetstid hos kunderna, säger arbetsledaren Bennaceur Jiber, av personalen kallad Nasser.

Den stora sorteringshallen är avgränsad i tydliga sektioner uppdelade efter olika kunder. En central princip är att post från en kund bara får sorteras inom den sektion som just är avsedd för den kunden. I några fall finns galler runt sektionerna, de ser ut som stora inhägnade burar. Endast den person som just jobbar med den kunden får gå in i buren. I några sektioner finns kameror som övervakar allt arbete. Det kan vara ett krav från kunden att all hantering av deras post ska kameraövervakas. I synnerhet ställer ofta banker och ambassader ett sådant krav. Inte sällan har företagen tidigare haft en egen organisation för internposten, men valt att lägga ut tjänsten på Postnord IPS.

Arbetet vid Postnord IPS skiljer sig från många andra jobb inom Posten. En skillnad är just den nära kontakten mellan personal och de stora kunderna. Ett annat kännetecken är att många ägnar mycket tid åt att köra bil för att leverera post internt inom företag.

Eleri Chrifi och Bennaceur Jiber stora hallen på Postnord IPS, men många av de anställda tillbringar en stor del av arbetsdagen hos kunderna.

Eleri Charifi bryter mot mönstret. Hon bär en grå långarmad tröja och inte företagets arbetskläder. Hon har ett vitt armbandsur och långa vitmålade naglar. Eleri har arbetat vid Postnord IPS sedan 2010. Hon säger att det finns en stark sammanhållning bland de anställda.

– Visst, ibland kan det vara stressigt, men vi hjälper varandra.

Bennaceur Jiber, skrattar och fyller i:

– Vi är helt enkelt bäst.

Vid en sektion står Mila. Hon sorterar post åt en av de svenska storbankerna. Trots att det bara är tidig förmiddag befinner hon sig i slutet av sitt pass. Hon var på plats redan halv fyra och säger att det mesta av hennes beting nu är avklarat.

– Sedan blir det en ny intensiv period på kvällen framåt halv sju. Men då har ett nytt skift tagit vid, säger Mila.

En del postsortering sker innanför avgränsade burar. I ett sådant område sorteras bara post för en bestämd kund.

Några i personalen förbereder dokument för inskanning, det kan vara en tjänst som kunderna beställt. Men själva inskanningen sker inte vid IPS-anläggningen i Årsta, utan vid en annan enhet inom Postnord i Västberga. Postnord IPS samarbetar också med en rad underleverantörer till kunderna. Förutom inskanning handlar det ofta om arkivering av dokument.

Totalt finns ett 50-tal anställda vid Postnord IPS, ungefär lika många kvinnor som män. Alla arbetar heltid. Företaget är bemannat dygnet runt, alla dagar om året. I anslutningen till den stora arbetshallen finns ett lunchrum med massor med mikrovågsugnar. Där äter de flesta lunch, men det finns också flera lunchrestauranger i området.

För tillfället sitter två kvinnor och äter sin medhavda mat i lunchrummet. På borden ligger några sudokun och tidningarna Metro och Hänt Extra.

Solveig har arbetat sedan halv fyra och ska snart åka hem. Hon ser inte det minsta trött ut, trots att hon berättar om den tidiga morgonens stress. I lugn och ro äter hon pasta med grönsaker. På personalparkeringen står hennes bil och väntar, för henne är det en förutsättning att åka bil till jobbet. I annat fall skulle det bli svårt för henne att få ihop familjelivet med småbarn. Men den andra kvinnan i lunchmatsalen, Jenny, berättar att hon åker till jobbet med kollektivtrafik.

– Och när man börjar halv fyra finns inget annat sätt än att ta nattbussen till Gullmarsplan och sedan gå därifrån. Det är en halvtimmes promenad. Det går an på sommaren, men är tufft på vintern när det är kallt och mörkt.

På väg ut från matrummet har facket sin stora anslagstavla. Nästan all information på tavlan kommer från Seko, men där hänger också ST-posten. Omkring 35 av de anställda tillhör Seko och knappt en handfull ST.

– ST är inget hot mot Seko. Då är det ett större problem med de oorganiserade, säger Mattias Sundberg, Sekos kontaktombud på arbetsplatsen.

I matrummet har facket sin stora anslagstavla. Nästan all information på tavlan kommer från Seko, men där hänger också ST-posten. Omkring 35 av de anställda tillhör Seko och knappt en handfull ST.
– ST är inget hot mot Seko. Då är det ett större problem med de oorganiserade, säger Mattias Sundberg, Sekos kontaktombud på arbetsplatsen.

Mattias jobbade vid Postnord IPS för första gången 2010. Då var det ett sommarjobb. Sedan har det blivit en fast anställning och fackliga uppdrag. Han berättar att det för tillfället pågår förhandlingar med företaget. Postnord IPS vill justera arbetsschemat, men Seko är inte nöjd med förslaget.

– Nu är det många som jobbar hela natten eller hela dagen, med det nya förslaget skulle betydligt fler få starta jobbet vid 4 på morgonen. Fler skulle också få byta mellan olika arbetstider i rullande schema. För personalen skulle det betyda att jobbet skulle bli mer tight. Det skulle också bli svårare att täcka upp för varandra. Vi kommer att reservera oss mot schemaändringen. Det skulle skapa en ökad belastning, vilket förmodligen också skulle leda till fler sjukskrivningar.

I lunchrummet fortsätter samtalet. Solveig och Jenny diskuterar vad som kommer hända med Postnord IPS i framtiden. Ett hot är att pappersposten fortsätter att minska och istället enbart blir digital, vilket skulle kunna hota jobben.

– Men det är svårt att sia om framtiden. Den blir ändå aldrig som man tror, säger Solveig.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.