Sammanslagningen av Tele 2 och ComHem har lett till varsel

Posted · 1 Comment
Nick Fortgens, ordförande klubb Seko ComHem.

Tele 2 har varslat 170 anställda om uppsägning, flera är medlemmar i Seko. Uppsägningarna är en del av sammanslagningen av Tele 2 och ComHem. Företaget har motiverat neddragningarna med att automatisering kommer minska behovet av tekniker. Ett annat argument är att sammanslagningen av företagen lett till att det idag finns teknisk kompetens som överlappar varandra. Flera av teknikerna tillhör just Seko. Många av de uppsagda har arbetat länge i företaget.

Louise Ekman, kommunikationschef på Tele 2

Till Seko-tidningen säger Nick Fortgens, ordförande i klubben, att uppsägningarna är tråkiga men inte överraskande.
– När två bolag slåss samman blir det ofta en effekt att personal sägs upp.
Sammanslagningen av de två företagen påbörjades redan under slutet av 2018. I realiteten går ComHem upp i Tele 2. Louise Ekman, kommunikationschef på Tele 2, säger att det för närvarande inte finns planer på att genomföra ytterligare uppsägningar.

Foto: Tele 2, Karin Lindgren Strömbäck/Sekotidningen