”Särskilt tufft för små lastbilsföretag”

Det har blivit en aning kärvare inom väg och ban. Särskilt tufft är det för företag i Stockholmsregionen som utför arbeten med lastbil. Ett av dessa företag har också gått i konkurs.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Under vintersäsongen är det svårare att utföra asfaltering och grävarbeten. Det brukar leda till en viss nedgång av jobb inom väg och ban. Men nu är nedgången större än normalt, säger Juwanro Haddad, ombudsman inom väg och ban på Seko Stockholm.

Juwanro Haddad (bilden) påpekar att mycket av bostadsbyggandet står still och att det även påverkar Seko-jobb.

– Det är medlemmar i Seko som genomför det förberedande markarbetet. Om bostadsbyggandet minskar blir det också färre markarbeten.

Något som hittills bidragit till att hålla uppe branschen, hävdar Juwanro Haddad, är arbetet med tunnlar.

– Men Sekos medlemmar deltar främst i det första skedet, med borrning och förstärkning. I många pågående projekt har det stadiet passerat. Nu inleds mycket så kallat inredningsarbete, det ger främst jobb åt elektriker och byggnadsarbetare. 

Det är framför allt mindre företag med fem–tio anställda som drabbas först vid en nedgång.

– De pallar inte trycket. Det blir för dyrt att stå med maskiner och personal om man inte har tillräckligt med jobb. Det som skulle kunna vända utvecklingen är om satsningar på ny infrastruktur kommer i gång. 

Lars Karlsson, även han ombudsman på Seko Stockholm med ansvar för väg och ban, menar att det i synnerhet är företag som driver verksamhet med lastbil som är pressade.

– Det handlar bland annat om dem som fraktar schaktmassor. Där har lönsamheten blivit dålig. Kostnaderna för att driva sådana företag har ökat medan intäkterna stått stilla. 

Lars Karlsson säger att det finns små företag med upp till en handfull lastbilar som inriktat sig på denna typ av jobb.

– Av dem är det många som avvecklar verksamheten. Det råder också lite av ett vakuum i branschen för tillfället. Många företag väntar på att nya stora projekt ska gå i gång. Men just detta gör det svårt för mindre företag som inte har kapacitet att befinna sig i vänteläge särskilt länge. 

Samtidigt är Lars Karlsson inte alltför pessimistisk. 

– Det är en stor rörlighet i hela branschen och många som tvingas sluta sugs ofta snabbt upp av andra arbetsgivare. 

Juwanro Haddad inflikar att det trots allt inte är lika lätt som tidigare att hitta ett nytt jobb.

– För något år sedan blev en maskinskötare av med jobbet knappast alls orolig. De fick ett nytt jobb direkt. Nu är det inte lika enkelt. 

Det stor frågan är ändå vad som händer framöver, menar Lars Karlsson.

– Det finns tecken på att det kan börja kärva, men ännu har våra medlemsgrupper bara påverkats marginellt.

Lars Karlsson noterar också att det bara är ett företag som gått i konkurs under den senaste tiden, det handlar om Maskinhajen, vilket just är ett företag med bland annat lastbilar som erbjudit lösningar för mark- och anläggningsarbeten.

När ett företag går i konkurs har Lars Karlsson kontakt med konkursförvaltaren och kontrollerar att Sekos medlemmar får ut rättmätig lön. För att garantera lön och betalning under uppsägningstiden går staten in med en så kallad lönegaranti.

Och vad bör Seko-medlemmar inom väg och ban göra om arbetslösheten ökar mer rejält? Juwanro Haddad svarar:

– Ta kontakt med Arbetsförmedlingen i ett tidigt skede och utnyttja det nya omställningsavtalet som ger möjlighet till yrkesutbildning med nästan helt bibehållen lön. För den som vill finns också gott om jobb i andra delar av landet. Jag tänker framför allt på många orter i norra Sverige som har brist på arbetskraft.

Fakta. Anställdas rättigheter vid konkurser.

Anställdas löner täcks av den statliga lönegarantin. Alla anställda, även deltids- och visstidsanställda, omfattas av lönegarantin. Lönegarantin kan täcka utebliven lön (inklusive övertidsersättning, semesterersättning etc.) och lön under uppsägningstiden. Lönegarantin kan dock aldrig bli mer än fyra prisbasbelopp. För närvarande betyder det att ersättningen högst kan bli 229 200 kronor. Vid konkurs har obetalda löner företräde framför andra fordringsägare. Det innebär att anställda får betalt först vid en konkurs. Anställda måste emellertid anmäla sina fordringar och ansöka om lönegarantin. Seko kan hjälpa sina medlemmar med detta. Lönegarantin betalas ut av Länsstyrelsen.

Text: Mats Wingborg
Foto: Jay Huang/Unsplash

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.