Seko-företrädare: ”Regeringens löfte om att ta över underhållet av järnvägen från Infranord är otillräckligt”

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Väg & Ban. Redan inför förra valet lovade Stefan Löfven landets järnvägare att Socialdemokraterna vid en valvinst skulle ta tillbaka underhållet av järnvägen i statlig regi. Nu har regeringen meddelat att Trafikverket ska ta över Infranords underhåll. Johnny Nadérus, Banklubben i Stockholm, är emellertid inte nöjd.
– Regeringens förslag är mil ifrån vallöftet och absolut inte tillräckligt.

Detta har länge varit en av Sekos viktigaste frågor, inte minst har Seko Stockholm varit väldigt aktiva i kampanjen för att staten ska ta över utförandet av järnvägsunderhållet. Den fackliga analysen har gått ut på att järnvägsunderhåll lämpar sig illa för vinstdrivande aktiebolag. Risken är att vinstkravet leder till att endast de akuta felen åtgärdas, medan långsiktigt underhåll försummas. Eller uttryckt på ett annat sätt: det blir mer av felavhjälpning och mindre av förebyggande underhåll. Enligt kampanjen Spårfel som Seko drivit är det exakt detta som har skett.

En konsekvens har blivit att entreprenörerna inte lyckats säkerställa den dagliga driften och järnvägens punktlighet och robusthet, det vill säga det som i dagligt tal kallas för basunderhållet. Även regeringen håller med om att det är en riktig beskrivning av problemet.

I samband med att privata entreprenörer släpptes in för att sköta underhållet av järnvägen skedde också omedelbart en rad förskjutningar av regelverket. Entreprenören fick genomgående längre tid på sig för att åtgärda olika brister.

Socialdemokraterna med Stefan Löfven lovade inför förra valet att förstatliga underhållet och att det skulle utföras av Trafikverket. Nu verkar kanske något vara på gång. Enligt vad Första Linjen erfar kommer dock regeringens förslag enbart att handla om det underhåll som idag sköts av Infranord. Det är det som ska överföras till Trafikverket, medan andra företag som bedriver underhåll inte berörs. Beslutet om att föra över underhållsarbetet till Trafikverket från Infranord kan fattas direkt av regeringen utan att riksdagen involveras.

Johnny Nadérus, facklig-politiskt ansvarig på Seko Banklubben i Stockholm, är emellertid kritisk till hur regeringen har hanterat frågan.

– Infranord står för 38 procent av underhållet, men andra bolag för 62 procent. Regeringens förslag, om det nu blir av, berör alltså en mindre del av underhållet och inte alls det som bedrivs i Stockholm, Göteborg och Malmö, där underhållet är helt privatiserat. Det betyder att 8 av 10 järnvägsresenärer inte kommer se någon skillnad överhuvudtaget.

Johnny Nadérus menar att det senaste utspelet främst är taktiskt för att visa att regeringen inte totalt struntar i vallöftet.

– Skulle regeringen ta frågan på allvar skulle den upphäva all upphandling av underhållet. Då skulle Trafikverket kunna ta ansvaret för underhållet även på de ställen där Infranord inte finns.

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.