Seko SiS drar igång kampanjen Aldrig ensam

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Seko SiS har dragit igång kampanjen Aldrig ensam. Målet är att staten ska ta ett större ansvar för anställda vid Statens institutionsstyrelser (SiS) och att grundbemanningen ska öka. Ett annat krav är att SiS ska erbjuda individanpassad vård- och behandling med kvalitet.

I Stockholmsregionen är Adham Abu-Sultan ansvarig för kampanjen. Han ingår i trygghetsjouren på avdelningen Klockbacka vid Bärby ungdomshem i Uppsala och är vice förhandlingsansvarig inom Seko SiS. Adham Abu-Sultan säger att det idag bedrivs alldeles för mycket riskfyllt ensamarbete på institutionerna.

Adham Abu-Sultan

– Ensamarbete skapar risker i onödan, både för vår personal och för våra klienter och ungdomar. Våra medarbetare hamnar alldeles för ofta i farliga situationer. Säkerheten kan inte bara vara en fråga om ekonomi. I det långa loppet får vi ett bättre samhälle om staten satsar mer pengar på SiS.

Enligt Adham Abu-Sultan har pandemin gjort att kampanjen inte kan bedrivas som det var tänkt från början.
– Men vi kommer ändå gå ut med mycket information, särskilt till dem som jobbar inom SiS. Vi kommer prata med kollegor, sätta upp information och dela ut broschyrer. Sedan kommer vi sprida kampanjen på flera digitala plattformar.

Text: Mats Wingborg
Foto: Frida Strandberg Landin/privat

Fakta: Statens institutionsstyrelse, SiS

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. SiS behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. Myndigheten har idag 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet.

Idag står staten för 31 procent av kostnaderna inom SiS och kommunerna för resterande 69 procent.

Andra läser