Seko Stockholm: Försvara strejkrätten!

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Seko Stockholm tog på sitt höstmöte (15 november) ett enhälligt beslut om att stödja den viktigaste att-satsen i en motion som uppmanar förbundet att lämna överenskommelsen mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringslivs om att inskränka strejkrätten.

Motionstexten hänvisar till att flera arbetsrättsexperter pekat på risken för att de föreslagna inskränkningarna tillsammans med Arbetsdomstolens ökade betydelse ”allvarligt kommer förskjuta maktförhållandena på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel”.

Motionen betonar riskerna som följer på att arbetsgivaren i och med lagförslaget får större drivkrafter att själva välja vilket fackförbund man tecknar avtal med. Detta, argumenterar motionen, skulle kunna öppna för så kallad avtalsshopping (där arbetsgivaren dumpar löner och villkor genom att välja ett billigare kollektivavtal).

Motionen ifrågasätter också värdet av överenskommelsen med Svenskt Näringsliv, vars ledande företrädare samma dag som överenskommelsen presenterades klargjorde att arbetsgivarorganisationens kravs på mer långtgående inskränkningar i förhållande till en ny regering ligger fast.

Seko Stockholm kommer nu att driva kravet på att förbundet bör lämna överenskommelsen offentligt och inom förbundets beslutande organ. Som en del av detta arbete kommer Seko Stockholm att sända ut lagförslaget till de i regionen ingående klubbarna för synpunkter, för att i samråd med dessa ta fram ett remissvar. I uppdraget från höstmötet ingår också att Seko Stockholm ska bidra till arbetet med att sprida kunskap om uppgörelsen, dess förhistoria och dess möjliga konsekvenser för förbundets medlemmar.

Foto: Mats Wingborg

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.