Seko Stockholm värvar medlemmar inom försvaret

– Upprustningen av försvaret har lett till att många nyanställs. Därför satsar vi nu stort på att värva nya medlemmar, säger Jens Larsson, anställd vid flygflottilj F16 i Uppsala och styrelseledamot i Seko Försvarsklubb Svealand.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Jens Larsson berättar att många av de som börjat jobba på flottiljen visat intresse för Seko.

– De vill veta mer. Det kommer frågor om vad Seko är för något och om hur Seko arbetar. Flera har också frågor om vilka försäkringar som ingår i medlemskapet.

Uppsala ligger egentligen utanför Seko Stockholms område, men Seko Stockholm har hjälpt de fackligt aktiva vid flottiljen att ordna medlemsvärvningskampanjer.

– Nyligen körde vi en intensiv kampanj under två dagar. Både Victor Risling och Mikael Eriksson från Seko Stockholm var här och hjälpte till. Däribland informerade vi utanför mässen och delade ut flygblad. Det gav resultat. Nu är tanken att vi ska göra en likadan satsning igen senare i vår.

Flygflottiljen i Uppsala var tidigare på väg att avvecklas och själva flygverksamheten försvann helt. Nu ska flyget tillbaka som en del av den svenska upprustningen.

– Många av de nyanställda är också väldigt positiva. De tycker att jobbet är spännande och tycker att de gör en viktig insats för samhället genom sitt jobb.

Samtidig konstaterar Jens Larsson att det är viktigt att bevaka de anställdas fackliga rättigheter.

– Inte minst att kollektivavtalet efterlevs. Särskilt viktigt för många anställda är frågor som har att göra med arbetstider och scheman. Då behövs också de fackliga organisationerna.

Ett annat tecken på det växande intresset för försvaret är att antalet prao-elever ökat drastiskt, inte minst på flygflottiljen i Uppsala.

– Eleverna får prova på olika saker, som flygsimulatorer och följa med brandförsvaret. Det kommer helt klart skapa ett sug efter att jobba inom försvaret.

Seko organiserar många grupper inom försvaret, både soldater och civilanställda. Bland de civila finns också många olika yrkesgrupper. Jens Larsson nämner bland annat dem som jobbar med administration och idrott.

– För tillfället har Seko ett 50-tal medlemmar här på flottiljen, men förhoppningsvis blir vi snart fler, avslutar Jens Larsson.

Text: Mats Wingborg
Foto: Konflikty.pl
/CC

Andra läser

arbetarrörelsen

Gräv i vår historia!

Inom fackföreningsrörelsen talar vi med stolthet om vår historia. Vi påminner om hur tidigare generationer har tagit de strider som gör att saker som semester och arbetsveckans längd framstår som självklarheter. Men vi skulle kunna använda vår historia mycket mer i det fackliga arbetet.

Finska krigsbarn

Berättelser om de finska krigsbarnen

Ungefär 70 000 finska barn reste till Sverige efter att Sovjetunionen anföll Finland under andra världskriget. 15 000 av de blev kvar i Sverige.