Seko Stockholms regionklubb får 150 000 kr efter förlikning med Arbetsmiljöverket

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sekos Stockholms regionklubb har fått 150 000 kronor efter en förlikning med Arbetsmiljöverket (AMV). Bakgrunden är att Seko vid AMV stängdes ute från arbetsmiljöarbetet och lyfte frågan i förhandlingar med myndigheten.

Under 2018 gick ett femtontal anställda vid AMV över från tjänstemannaförbundet ST till Seko. Det blev en nytändning för Sekos verksamhet vid AMV. En av dem som gick med i Seko var arbetsmiljöinspektören och det fackliga arbetsplatsombudet Jenny Bengtsson.

Jenny Bengtsson

– Men snabbt upptäckte vi att Seko ställdes utanför arbetsmiljöarbetet. Orsaken var att AMV hade ett samverkansavtal med de två andra fackliga organisationerna på arbetsplatsen, det vill säga ST och akademikerna, men inte med Seko. Det avtalet utgjorde också grunden för arbetsmiljöarbetet, som planering, riskbedömning, uppföljning av åtgärder etc. Inget av detta fick vi delta i. Inte heller fick vårt skyddsombud, Håkan Berg, delta i skyddsombudsarbetet.

Jenny Bengtsson berättar att hon flera gånger tog upp med arbetsgivaren att Seko stod utanför arbetsmiljöarbetet. Ändå hände inget. Under början av 2021 påkallade Seko till sist tvisteförhandlingar. Den som fick sköta förhandlingarna var Patrik Öhrnell, ombudsman vid Seko Stockholm.

– Det var en surrealistisk situation, att tvista med AMV och myndighetens egna arbetsmiljöarbete. Från verkets sida var man också väldigt noga med att inte gå med på att man hade gjort något formellt fel. Det handlade förstås om en hel del prestige. Hade det varit någon annan myndighet hade man nog lättare kunnat gå med på att något blivit fel. Det var också därför som tvisten slutade med en förlikning och inte ett skadestånd. Det är en väsentlig skillnad.

Jenny Bengtsson pekar på en annan orsak till att AMV kunde hamna i en tvist om arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

– De anställda på verket är framför allt experter på arbetsmiljöfrågor. Där är kunnandet stort. Men detta var snarare en arbetsrättslig fråga och det är inte AMV:s specialområde.

Ännu finns ingen egen Seko-klubb vid AMV. I stället ingår medlemmarna i den så kallade regionklubben, det vill säga en klubb för Seko-medlemmar som finns på arbetsplatser där det ännu inte har bildats egna klubbar. Som ett resultat av förlikningen har nu klubben fått 150 000 kronor av AMV.

– Medlemmarna har ställt upp till hundra procent under tvisten. Jag hoppas att en del av pengarna kan användas till något som medlemmarna uppskattar. Sedan är planen att så småningom bygga upp en klubb, säger Jenny Bengtsson.

Det har inte bara blivit en ekonomisk förlikning. Själva sakfrågan, om att Seko inte ska stängas ute från arbetsmiljöarbetet, ser också ut att få en lösning.

– Vi har bestämt oss för att även Seko ska ansluta sig till samverkansavtalet. Då kommer vi automatiskt att bli en del av det fortsatta arbetsmiljöarbetet, säger Jenny Bengtsson.

Även ombudsmannen Patrik Öhrnell bekräftar den bilden.

– Fortfarande återstår några formaliteter och ett antal redaktionella justeringar innan samverkansavtalet kan skrivas på. Men i praktiken är det klart. Alla övriga involverade, de två andra fackförbunden som är med i avtalet och AMV, har också accepterat att innehållet i avtalet ska ses över. Det behövs en viss förnyelse av samverkansarbetet nu när även Seko kommer med.

Hittills har tvisten kring arbetsmiljöarbetet slukat all energi för Sekos medlemmar på AMV. Jenny Bengtsson säger att man ännu inte haft tid att värva medlemmar och bygga upp det lokala fackliga arbetet.

– Vår fackliga tid har inte räckt till för det organisatoriska arbetet. Men nu när tvisten är över kan vi så småningom förhoppningsvis ta nästa steg och bygga upp en lokal facklig struktur.

AMV har inte erkänt att man agerat juridiskt fel, men att myndigheten var beredda att betala en ersättning till Seko som en del av förlikningen visar ändå att myndigheten vill dra ett streck över den tidigare konflikten och släppa in Seko i arbetsmiljöarbetet.

– Min uppfattning är att AMV aldrig försökte jävlas med oss, men myndigheter är ofta väldigt trögflytande, säger Jenny Bengtsson.

En förlikning är inte samma sak som att segra i en konflikt. En förlikning är just en överenskommelse mellan två parter för att skrinlägga en tvist.

– Så är det, men för våra medlemmar har vi ändå flyttat fram positionerna.

Även Patrik Öhrnell är nöjd med utgången:

– Syftet var att inkludera Seko i arbetsmiljöarbetet. Det har vi också uppnått.

Text: Mats Wingborg
Foto: AMV/Privat

Fakta. Förlikning och skadestånd

Förlikning är en del av civilrätten och innebär att en rättslig tvist görs upp ”i godo” av två parter i stället för att frågan avgörs i domstol. Om det handlar om arbetsrättsliga frågor innebär det att parterna kommer överens om en lösning i stället för att Arbetsdomstolen fattar beslut i ärendet.

Både arbetsgivare och fackliga organisationer kan tvingas att betala ut skadestånd om de bryter mot gällande kollektivavtal eller lagstiftning. Parterna kan själva komma överens om att den ena parten ska betala ut skadestånd eller så kan Arbetsdomstolen fatta beslut om skadestånd.

Andra läser