Seko: Vi är kritiska till att PostNord tar in extra personal samtidigt som andra sägs upp

Mohibul Ezdani Khan, ledamot i klubbstyrelsen för Seko postterminalerna Stockholm syd, facklig studieorganisatör samt ansvarig för den fackliga-politiska samverkan, säger att det finns en oro bland många anställda om vad som ska hända efter att terminalen läggs ner.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– Flera av medlemmarna i Seko har arbetat väldigt längre vid företaget. Om de förlorar jobbet några år före pension kan det bli väldigt svårt att hitta ett nytt jobb.
Mohibul Ezdani Khan är också kritisk till att PostNord tar in anställda på så kallade extratjänster samtidigt som fast personal har sagt upp.
– Det hela blir otydligt. Vi skulle istället kunna ha en större fast bemanning. De som går på extratjänster har inte heller någon möjlighet att få en fast anställning. De får jobba högst 40 procent under ett kvartal. Så kan de hålla på hur länge som helst.
På den politiska nivån har det skett vissa åtstramningar av företags möjlighet att stapla olika visstidsanställningar på varandra.
Den förra rödgröna regeringen drev igenom ett sådant förslag i riksdagen.
– Men en lucka finns kvar. Den typ av extraanställningar som finns hos PostNord berörs inte av lagskärpningen. Extraanställningarna övergår aldrig i en fast anställning. Särskilt borde PostNord, som är statligt ägt, uppträda som en föredömlig arbetsgivare, säger Mohibul Ezdani Khan.

Fakta. Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd (LAS) finns flera former av tidsbegränsade anställningar – allmän visstid, säsongsarbete, vikariat, provanställning och särskild anställning för personer över 67. Men LAS är semidispositiv, vilket innebär att parterna kan komma överens om ytterligare former av anställningar. En sådan är extraanställningar inom posten. Den fackliga hållningen har dock hela tiden varit att antalet extraanställningar inte får bli för omfattande.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.