SJ har varnat tre anställda som ställt kritiska frågor

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Fyra anställda vid SJ i Stockholm har fått erinringar av arbetsgivaren, det vill säga en form av skriftlig varning som kan vara ett första steg mot uppsägning.

Den 22 februari hölls en arbetsplatsträff, APT, som är en form av möten mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vid mötet deltog både lokförare och tågvärdar, totalt ett tjugotal arbetstagare. Ansvariga för mötet var tre chefer från SJ.

Bland arbetstagarna på arbetsplatsträffen fanns två kategorier, lokförare och tågvärdar.

Flera av dessa framförde kritik och pekade på olika brister, som handlade om bland annat fordonsproblem, trasiga toaletter, förkortade raster och säkerhetsrelaterade frågor.

Enligt flera av de arbetstagare som deltog vid mötet var tonen hård och rak, men speglade stämningen på arbetsplatsen och verkligheten på tågen. Efter lunchen kom de anställda tillbaka till möteslokalen. Då hävdade cheferna att det på förmiddagen förekommit trakasserier och att mötet skulle avbrytas.

– Många blev överraskade över att resten av mötet ställdes in. Det hade ingen förväntat sig. Tonen från cheferna och anklagelserna som kommit efter APT:n upplevs av medlemmarna som alltför hårda, synnerligen allvarliga och orättvisa, säger Rasmus Holmberg från Seko-klubben.

Den 8 och 9 mars kallades fyra lokförare till samtal med sina närmsta chefer samt representanter från HR. Tre av lokförarna fick där motta erinringar, två av dem vägrade att skriva under. Den fjärde sade upp sig på stående fot utan att motta erinringen. Samma dag hade denne lämnat tillbaka tjänstetelefon och uniform.

Den 18 maj hölls en överläggning mellan SJ och fackklubben om erinringarna. SJ stod då fast vid sina anklagelser och vägrar backa. Klubben har vid denna tidnings tryck inte bestämt sig för hur man ska gå vidare med frågan. Första Linjen kommer att återkomma till ämnet.

Fakta. Erinran

En erinran är enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) ingen bestraffning. Arbetsgivaren använder den för att informera om att anställningen kan upphöra om ett beteende upprepas.

Foto: Patrik Engstrom/SJ/CC

Andra läser

Boktips

Tre reportageböcker att läsa i hängmattan

Stormvarning från Kina Gunnar Lindstedt. Natur och Kultur, 2023. En svart Volkswagen Magotan kör i hög fart in på universitetsområdet vid Hebeiuniversitetet i Baoding. Den