Skyddsstopp efter misshandel

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Den 16 januari klockan 5:00 beslutade Sekos skyddsombud Aldijana Omerovic om skyddstopp för de biljettkontrollanter som är anställda av ISS i Stockholm. Skyddsstoppet gällde för två arbetsuppgifter, att utfärda tilläggsavgifter och att gripa passagerare. Totalt sett är 46 kontrollanter anställda av ISS. De arbetar i tunnelbanan, på bussar och pendeltåg och kontrollerar att passagerarna har giltiga biljetter.
– Orsaken till skyddsstoppet var att det saknades tydliga instruktioner om hur kontrollanterna ska agera, säger Aldijana Omerovic
.

Den utlösande orsaken till skyddsstoppet var att Aldijana Omerovic fick kännedom om en händelse som inträffat redan den 21 december. Då hade en kontrollant blivit slagen av en passagerare.

– Det var droppen som fick bägaren att rinna över. Under en längre tid hade hot och våld förekommit mot kontrollanterna. Tidigare hade bland annat en kontrollant utsatts för strypgrepp. Arbetsmiljöverket hade också gjort en inspektion och riktat kritik mot att instruktionerna var oklara.

Särskilt på två punkter rådde oklarheter. Kontrollanterna kan utfärda tilläggsavgifter för passagerare som inte betalat för sin resa. Det är en känslig situation då många passagerare blir upprörda. Det har också förekommit att kontrollanter gripit passagerare som saknar biljett. Även det har ofta lett till en upprörd situation.

Aldijana Omerovic, skyddsombud Seko

– Kravet var att instruktionerna behövde bli mycket tydligare. Personalen måste veta hur de ska agera. I annat fall riskerar den att utsättas för farligt våld.

Aldijana Omerovic är nöjd med hur arbetsgivaren ISS agerade efter skyddsstoppet. Alla kontrollanter kallades till kontoret och nya instruktioner togs fram direkt. Efter bara två dagar kunde skyddsstoppet hävas.

– Sedan är företagets arbete inte avslutat. Arbetet går vidare med att finslipa metoderna och utbilda kontrollanterna. Det handlar bland annat om att utbilda kontrollanterna i självförsvar, hur de ska agera utan att bli skadade men också utan att skada angriparen. En metod är så kallat lågaffirmativt bemötande, att försöka kyla ner upphetsade situationer. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Exakt hur de nya instruktionerna ser ut vill inte Aldijana Omerovic berätta. Det är en intern fråga för företaget och arbetsmiljön blir säkrare när rutinerna inte är offentliga. Även om inte Aldijana Omerovic säger det uttryckligt är det rimligt att tolka situationen som att biljettkontrollanter i fortsättningen inte ska arbeta med att gripa passagerare. Det troliga är att förtydligandena i instruktionerna slår fast att det inte ingår i arbetsuppgifterna.

Det är ovanligt att skyddsombud beslutar om skyddsstopp. Hur tänkte Aldijana Omerovic när hon slog till? Var hon orolig att arbetsgivaren skulle uppfatta stoppet som negativt?

– Lite rädd var jag nog, men jag tycker som sagt att arbetsgivaren skött frågan väldigt snyggt och tagit hoten och våldet mot skyddskontrollanterna på stort allvar.

Foto: Petter Evertsén

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.